ledningsjobb.se

Bitr verksamhetschefer grundskola, grundsärskola och fritidsgårdsverksamhet

Företag Växjö kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-01

Ansök nu

Bitr verksamhetschefer grundskola, grundsärskola och fritidsgårdsverksamhet

Om tjänsten
Utbildningsförvaltningen genomför nu en organisationsförändring för att ge bättre förutsättningar för höjd måluppfyllelse genom att skapa god kvalitet, ökad likvärdighet och en tydligare och mer effektiv ledning och styrning. Vi tillsätter därför ett antal nya tjänster, varav två biträdande verksamhetschefer för grundskola, grundsärskola och fritidsgårdsverksamhet.

Som en av två biträdande verksamhetschefer för grundskola, grundsärskola och fritidsgårdsverksamhet i Växjö kommun verkar du för en ökad likvärdighet inom och mellan kommunens skolor och en ökad måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. Du har ansvar för det operativa och driftmässiga arbetet i verksamheten och tillsammans med verksamhetschefen driver du utvecklingen inom skolan med ökad måluppfyllelse för våra barn.

Du förväntas stödja verksamhetschefen i det strategiska arbetet samt säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning. Du är ansvarig för att planering och uppföljning sker med fokus på att utveckla och stödja verksamheten mot förbättrade resultat. Du leder verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Som chef har du verksamhet-, personal- och ekonomiansvar över rektorer. Som biträdande verksamhetschef rapporterar du till verksamhetschefen för skolan.

Tillsammans med andra verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen arbetar du efter en gemensam kultur med helhetssyn på barn och elever ur ett 1-20 årsperspektiv.

Vi erbjuder en nyckelbefattning i en av landets större utbildningsförvaltningar. Genom ditt arbete kommer du att påverka Växjös barn och elever för lång tid framöver!

Din profil
För att lyckas i uppdraget har du en akademisk examen med inriktning mot pedagogik samt rektorsutbildning. Du har mångårig erfarenhet av att leda och vara chef inom skolan. Du har tidigare drivit projekt och utvecklingsarbete framgångsrikt och arbetar hårt för att nå uppsatta mål och med kontinuerlig uppföljning. 

Du har förmåga att se helheten och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Som biträdande verksamhetschef kan du snabbt växla mellan strategiskt och operativt arbete samt är flexibel och problemlösningsorienterad. Du har också förmåga att stötta verksamheten med både kort- och långsiktig planering och kan förutse problem som kan uppstå.

Du har lätt för att samverka och ser värdet i att kommunicera och informera.

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid.

I utbildningsförvaltningen har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna, kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Som arbetstagare hos oss är du viktig! Det är du, som tillsammans med oss, bidrar till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Bitr verksamhetschefer grundskola, grundsärskola och fritidsgårdsverksamhet

Växjö kommun