ledningsjobb.se

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se

Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda och samordna hela den kommunala verksamheten och följa upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut. På förvaltningen arbetar cirka 140 medarbetare, av dem är nio avdelningschefer. Som stabschef förväntas du leda och samordna utvecklingen av förvaltningens strategiska arbete som ska gynna både mottagare av Enköpings kommuns tjänster och service men också stärker och effektiviserar samarbetet i kommunkoncernen.

ARBETSUPPGIFTER
I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område sedan flertal år tillbaka och vi jobbar utifrån en uttalad ledningsfilosofi. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Vi tror också att lösningarna på våra utmaningar ligger i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. För att nå dit präglas vår styrning och ledning av ett förhållningssätt grundat på tillit.

I rollen som stabschef är du direkt underställd kommundirektören som även är chef för förvaltningen. Ditt huvudsakliga ansvar är att leda förvaltningens interna arbete och utveckling. Du har budget- och resultatansvar, är formellt arbetsgivare och chef för nio avdelningschefer i förvaltningen. Avdelningscheferna ansvarar för områden inom ärendeberedning, ekonomi, HR, inköp, kommunikation och kontaktcenter, näringsliv, digitalisering, logistik och medarbetarservice.

Fokus i uppdraget är att säkerställa omvärldsbevakning, se helhet, gynna samarbete inom förvaltningen, analys av effekter och förslag på utveckling. Detta för att de övergripande strategiska processerna har hög kvalité, sker samlat och ger god effekt.
Du leder äevn förvaltningens ledningsgrupp. På så sätt kanaliserar du kommundirektörens och politikernas ambition och uppsatta mål in i förvaltningsorganisationen. Du rapporterar till kommundirektör och deltar i lednings- och styrgrupper på kommunövergripande nivå.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant akademisk utbildning och flera års erfarenhet av ledning och styrning på övergripande organisationsnivå. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete på högre chefsnivå inom offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet. Vi söker dig som är insatt och väl förtrogen med verksamheterna och de regelverk som styr en kommun.

Du har en stark drivkraft att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus på den vi är till för. Vi vill stärka det kund- och processorienterade arbetssättet med sammanhållna och förenklade processer. Vi sätter mycket stort värde på dina ledaregenskaper att bidra med förutsättningar för förvaltningens utveckling och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kommer arbeta nära politiken och övriga förvaltningar, vi ställer höga förväntningar på din förmåga att vara strategisk, kommunikativ, beslutsmässig och att se till helheten. Dessutom har du integritet och kan stå upp för fattade beslut. Du tar naturligt en ledande roll men på ett prestigelöst och förtroendegivande sätt.

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad och ansökningar går via leverantör.
För frågor om ansökan och tjänsten så kontakta Martin Winrow, Rekryteringskonsult Randstad
Telefon: 0725530792
E-postadress: martin.winrow@randstad.se

https://www.randstad.se/

Urval och intervjuer kan ske under ansökningsperioden.
Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

Logga

Chef för kommunledningsförvaltningen

Ort
Utgår

2020-01-31

Ansök nu

Dela detta jobb