ledningsjobb.se

Logo

Chef till avdelningen för landsbygd

Ansök nu

Chef till avdelningen för landsbygd

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Vill du ha en central roll för att bidra till en hållbar utveckling i ett av Sveriges snabbast växande län? Då erbjuder vi ett omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka och medverka till utvecklingen av Södermanlands län! 

Avdelningen för Landsbygd arbetar för en levande landsbygd, att säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, ett gott djurskydd samt en god förvaltning av vilt och fiske. Avdelningen hanterar företagsstöd, rådgivning, prövningar, tillstånd och utför kontroller kopplade till landsbygd, lantbruk, livsmedel och djurhållning. Avdelningen för landsbygd består av en enhet för jordbrukarstöd, en enhet för landsbygdsutveckling och vilt samt en enhet för djurskydd och veterinära frågor. Vart och ett av dessa områden leds av en enhetschef som bildar avdelningens ledningsgrupp. 

Chefen för landsbygdsavdelningen har, tillsammans med övriga ledningen, en central roll i arbetet med några av länets viktigaste utmaningar. Länet har en stark befolkningstillväxt med behov av bostäder, infrastruktur och service. Samtidigt finns rika kultur- och naturmiljöer samt en blandning av landsbygd och städer. Det finns stora variationer i befolkningens utbildning, hälsa och tillgång till arbete. Allt detta ställer krav på helhetssyn och att arbetet bidrar till en hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det ställer också krav på god samordning mellan olika verksamhetsområden och samverkan med andra regionala och lokala aktörer. Likaså behövs sammanvägda bedömningar mellan främjande åtgärder och olika former av myndighetsutövning. 

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du ansvar för att skapa goda förutsättningar för avdelningens olika verksamheter och att leda enhetscheferna i deras arbete. Du har också ansvar för att planera, utveckla och samordna avdelningens samlade verksamhet med verksamhetsplanering, uppföljning, personalplanering, arbetsmiljö och ekonomi. I detta ansvar ingår ett kontinuerligt förändringsarbete som också inkluderar frågor om värdegrund och organisationskultur. 

Uppdraget innefattar kontakter både på lokal, regional och nationell nivå. Du möter enskilda landsbygdsföretagare och samverkar med aktörer verksamma inom lantbruks-, fiske- och landsbygdssektorn. Du representerar myndigheten i landsbygds-, fiske-, vilt- samt djurskyddsfrågor såväl internt som externt.

Avdelningschefen ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp, med gemensamt ansvar för utvecklingen av myndighetens hela verksamhet.

Kvalifikationer och profil

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att arbeta strategiskt, processinriktat och tvärsektoriellt. Detta gäller såväl internt i myndigheten som externt i samverkan med kommuner och andra regionala aktörer. Vi ser även att du har ett tydligt coachande och tillitsbaserat ledarskap och erfarenhet av att arbeta med värdefrågor. 

Krav för tjänsten är att du har en akademisk utbildning som är relevant för avdelningens uppdrag och erfarenhet av arbete med något eller några av avdelningens verksamhetsområden. Tidigare chefserfarenhet med verksamhets- budget – och personalansvar är ett krav för tjänsten. 

Vi ser gärna att du varit chef över chefer och har erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer. Det är meriterande om du har kunskap om lantbrukets villkor och landsbygdens förutsättningar, liksom kännedom om länets förutsättningar. 

Som ledare är du engagerad, tydlig, strukturerad och har hög integritet. Du har lätt för att skapa engagemang och delaktighet.                     

Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket. Körkort är ett krav och vi förutsätter god datorvana. 

Anställningen är tillsvidare, med ett förordnande som avdelningschef på 3 år. Länsstyrelsen tillämpar provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Eva Aalbu

Avdelningschef/tf länsråd

0102234000

Patrik Holmer

SACO

010 223 40 00

Karl-Joel Sundholm

ST

010 223 40 00

 

Dela detta jobb

Logo
Chef till avdelningen för landsbygd

Länsstyrelsen Södermanland