ledningsjobb.se

Chef till utvecklings- och analysenheten

Ort
Kategorier
Utgår

2021-05-14

Ansök nu

Chef till utvecklings- och analysenheten

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en chef med goda ledaregenskaper för uppdraget att leda och utveckla myndighetens utvecklings- och analysenheten. Utvecklings- och analysenheten består av två sektioner som heter utvecklingssektionen och analyssektionen.

Som chef för enheten ingår du i myndighetens ledningsgrupp och ska bidra till DO:s strategiska utveckling.

Enheten

Utvecklings- och analysenhetens övergripande uppdrag är att inom ramen för myndighetens uppdrag bedriva förändringsarbete i syfte att förebygga och motverka diskriminering. Det handlar exempelvis om att inhämta och utveckla kunskap, vägleda och driva på myndigheter och andra aktörer för att de ska integrera diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet samt att utveckla DO:s kontakter med civila samhället.

Enheten med sina två sektioner består av 21 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef på utvecklings- och analysenheten har du ansvar för att leda och utveckla den övergripande verksamheten samt företräda enheten. Uppdragets komplexitet kräver ett ledarskap som präglas av nyfikenhet, prestigelöshet och ett helhetsperspektiv. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och ska i din roll bidra till genomförandet av DO:s uppdrag och strategiska utvecklings- och förändringsarbete som helhet.

Som enhetschef leder du två sektionschefer som har personal-, verksamhets och budgetansvar för respektive sektion. I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för sektionscheferna att fullgöra sina uppgifter och uppdrag. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och professionellt samarbete mellan sektionerna och inom myndigheten. Som enhetschef har du personalansvar för bland andra sektionscheferna samt ett övergripande verksamhets- och budgetansvar för enheten. Du leder enhetens chefsgrupp med sektionscheferna.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen inom det samhällsvetenskapliga området eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig
 • några års relevant erfarenhet av att som chef leda och utveckla verksamhet inom en organisation
 • mycket god erfarenhet av att snabbt kunna sätta dig in i nya frågor, inhämta och tillämpa ny kunskap utifrån en organisations uppdrag
 • mycket god och relevant kunskap om och erfarenhet av arbete mot diskriminering
 • gedigen erfarenhet av och kunskap om att driva förändringsarbete i komplexa frågor
 • mycket god och relevant aktörskännedom inom myndighetens verksamhetsområde
 • mycket goda ledaregenskaper
 • goda kunskaper om och relevanta erfarenheter från statsförvaltningen
 • relevant erfarenhet av EU- och internationellt arbete
 • mycket goda kommunikativa egenskaper
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Du ska även ha

 • mycket god förmåga att vara lyhörd för verksamhetens behov och arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten och myndighetens uppdrag som helhet
 • mycket god förmåga att analysera och bedöma komplex information och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
 • mycket god förmåga att vara trygg, prestigelös och skapa förtroende
 • mycket god förmåga att samordna och prioritera olika verksamhetsfrågor som rör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden
 • mycket god förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
 • mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
 • mycket god förmåga att förankra och skapa delaktighet i frågor som rör verksamheten
 • mycket god förmåga att leda, entusiasmera, motivera och utveckla medarbetarna
 • mycket god förmåga att vara tydlig i din kommunikation och ge bra återkoppling
 • hög grad av integritet och kunna möta människor med respekt.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

I denna rekrytering samarbetar DO med SOURCE Executive Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Monica Landmark via mobil 0731- 55 00 14 eller via e-post monica.landmark@source-executive.se.

Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Med anledning av rådande omständigheter på grund av spridningen av Covid-19 (coronaviruset) kan det bli aktuellt att intervjuer genomförs via Skype.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 maj 2021 via ansökningsfunktionen på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/ alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2021/220. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Dela detta jobb

Chef till utvecklings- och analysenheten

Diskrimineringsombudsmannen