ledningsjobb.se

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Med ansvar för avfall, vatten och avlopp som är viktiga samhällsfunktioner, har våra cirka 85 medarbetare alltid ett meningsfullt arbete att komma till. Vi förvaltar verksamheterna med stort kundfokus, och med hjärta för miljön och för bygden där vi verkar. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och bidrar till samhällsutvecklingen i våra respektive ägarkommuner.

Vårt nybyggda kontor med kundservice är beläget i Leksand. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet och våra lojala och engagerade medarbetare.

Uppdraget
Som VD för Dala Vatten och Avfall AB har du ett betydande och långsiktigt uppdrag att säkerställa ägarkommunernas VA- och Avfallsverksamhet. Du arbetar aktivt för att utveckla och driva bolaget utifrån långsiktig hållbarhet och ekonomisk stabilitet, samt att bibehålla bolagets kundfokus och höga servicenivå gentemot kommuninvånare och företag.

Du ansvarar för att bolaget ska nå sina strategiska mål och även utvecklingen av dessa. Uppdraget innebär att du bidrar på ett konstruktivt sätt till styrelsens arbete genom att presentera relevanta och tydliga besluts­under­lag. Du behöver ha förmåga och förståelse för hur du genom ditt ledarskap förankrar och omsätter våra ägares uppdrag i vår vardag. Din inspirerande och handlingskraftiga ledarstil skapar en effektiv organisation med ett gott arbetsklimat och ett högt engagemang där medarbetare kan växa i sina roller. Som representant och talesman för Dala Vatten och Avfall AB bygger du goda relationer och skapar förtroende här i vår bygd för att vidareutveckla bolaget.

Profil

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av ledande befattningar inom målstyrda verksamheter som levererat goda resultat. Det är väsentligt att du är trygg i ditt ledarskap, är van att leda andra chefer och att styra arbetet i ledningsgrupper.

Du trivs med att arbeta strukturerat och fokuserat utifrån strategiska mål. Vi vill att du är utvecklingsorienterad, ser till helheten och har en förmåga att ta tag i svårigheter och lösa problem när de uppstår. Du är en kommunicerande ledare med förmågan att samarbeta framgångsrikt med styrelser, chefer och medarbetare. Det är också viktigt att du har förståelse för vad det innebär att verka i en organisation som styrs av politiker.

Dala Vatten och Avfalls förväntningar på dig är stora och i gengäld erbjuds du att bli en del av ett respekterat och välskött bolag med stor samhälls­nytta, där beslutsvägarna är korta och gemenskapen stor. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta: 

Lundin & Boström
Peter Boström

Tel. 0243 – 22 66 51

Sista ansökningsdag: 5 april 2020

Välkommen med din ansökan!

Dala Vatten & Avfall AB söker VD

Ort
Utgår

2020-04-05

Ansök nu

Dela detta jobb