ledningsjobb.se

Rådgivning och bistånd Äldreförvaltningen

Vill du ha ett meningsfullt ledaruppdrag där du gör skillnad för våra äldre medborgare på en arbetsplats med positiv stämning och god sammanhållning? Då kanske denna tjänst är något för dig. Välkommen med din ansökan!

Äldreförvaltningen arbetar på uppdrag av äldrenämnden. Äldrenämnden deltar i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv samt ansvarar för att det finns service, vård, och omsorg till personer över 65 år med nedsatt fysisk funktionsförmåga. Förebyggande arbete är ett prioriterat område.

Enhet bistånd är organiserad inom avdelning rådgivning och bistånd, en av förvaltningens fyra avdelningar. Enheten ansvarar för handläggning och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens ansvarsområde. Vi erbjuder dig en arbetsplats med positiv stämning och god sammanhållning. Vi bryr oss om varandra och har ett tillåtande och öppet arbetsklimat.

Ditt uppdrag
Enhetschefen har personal-, verksamhets- och budgetansvar för sin verksamhet, vilket bland annat innebär personal- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare.

I uppdraget ingår:
- att lagstiftning och riktlinjer följs vid enhetens myndighetsutövning
- att förvaltningens styrdokument och rutiner för handläggning följs
- att myndighetsutövningen inom enheten bedrivs på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt
- att arbetsuppgifter är fördelade på ett sätt som innebär att kompetensen inom enheten används optimalt och att arbetsbelastningen är jämn
- att delta i utvecklingsarbete på avdelningen
- att leda utvecklingsarbete på enheten
- att ha en planeringshorisont på ca 1 år
- att medverka vid samordning och prioriteringar som sträcker sig över enhetens gränser

Enhetschefen har ett ansvar gentemot avdelningschef för enhetens samlade arbete och resultat. Det innebär att enhetschefen ansvarar för att arbetet fördelas på ett sätt som maximerar enhetens kapacitet, att utbudet av insatser används på ett kostnadseffektivt sätt och att brister i insatser snabbt signaleras till avdelningschef.

Du arbetar nära dina chefskollegor och ingår i ett mindre team där man samarbetar och stöttar varandra i olika frågor. Förutom stöd från kollegor så har du i du i ditt arbete hjälp av kompetenta medarbetare, avdelningschef och olika stabsfunktionen såsom IT, ekonomi, kommunikation och HR.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som chef med personalansvar eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser även att du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning och examen från socionomprogrammet, sociala omsorgslinjen eller motsvarande utbildning. Det är meriterande om erfarenhet från utförarverksamhet inom äldre och funktionshinderområdet likaså om du har kunskaper i personal- och arbetsmiljöansvar.

Du har en god ledarskapsförmåga och har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är även en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Vi ser även att du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och att du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Avdelningschef Yvonne Jonsson 018-727 65 25

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92

Facklig företrädare:
SACO Maria Persson 018-727 24 24
Vision Tommy Törnberg 018-727 17 44
Ledarna 0200–871111

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom äldreförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-10-04

Ansök nu

Dela detta jobb