ledningsjobb.se

Avdelning Stab HR

Uppsala kommun består av fler än 18 000 medarbetare som får rätt lön i rätt tid. Är du redo för att ta över ansvaret när vår nuvarande lönechef går i pension?

Genom att ständigt utvecklas och alltid proaktivt säkra rätt stöd till verksamheten bidrar vi till att Uppsala kommun är en populär arbetsgivare med goda arbetsvillkor samt möjligheter till utveckling och engagemang. Uppsala kommun ska vara en förebild och föregångare som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor.

Vår gemensamma värdegrund är en plattform för oss i det dagliga arbetet som vi utför tillsammans med våra kollegor runt om i organisationen. I vårt arbete gör vi skillnad genom att arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Hos oss finns plats för delaktighet, engagemang, arbetsglädje och balans i livet!

Ditt uppdrag
Som enhetschef för Löneservice är ditt övergripande ansvar att

• säkerställa kvalitativa, stabila och effektiva leveranser
• hålla hög servicenivå gentemot kommunens medarbetare
• att leda, utveckla och lyfta fram det bästa hos dina medarbetare

Ditt ledarskap säkrar att medarbetarna är delaktiga och kan ta ansvar för sitt uppdrag, bibehåller sitt engagemang och sin lust att utvecklas, som i sin tur leder till fortsatt utveckling och förbättring av lönefunktionen och de interna processerna.

Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten, ingår i stab HR ledningsgrupp och rapporterar till HR-direktören. Ditt personalansvar innefattar för närvarande cirka 30 medarbetare.

Flertalet av våra HR- och löneprocesser är digitaliserade och enheten Löneservice har en ledande roll i det kommunövergripande projektet HR lön Etapp, som planeras vara genomfört under 2022. Projektets syfte är att förenkla och effektivisera HR-processerna med stöd av IT-lösningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som antingen har högskoleutbildning inom exempelvis HR, beteendevetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten, eller flera års erfarenhet i yrkesroller som bedöms likvärdiga för denna tjänst. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning.

Det är givetvis en fördel om du har erfarenhet som chef inom HR- eller lön, men det är inget absolut krav. Däremot vill vi att du har gedigen erfarenhet av arbete med avtalsfrågor och olika frågeställningar inom löneområdet och ser dess naturliga koppling till övriga HR-frågor och -processer. Det är också nödvändigt att du är rutinerad som chef i stora organisationer och har flerårig erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du är även van att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar och att leda utveckling och förändringsarbete. Det är meriterande om du har tidigare har drivit digitaliseringsprojekt, systembyte eller annat större förändringsarbete.

Goda allmänna kunskaper inom IT och digitala arbetssätt är en förutsättning liksom att du är en rutinerad användare av olika verksamhetssystem.
Då majoriteten av medarbetarna för närvarande arbetar på distans och använder Teams som mötesforum är det en fördel om du är van att leda på distans – och gärna via digitala kanaler.

Som ledare är du skicklig på att coacha dina medarbetare och genomgående duktig på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en väl utvecklad strategisk förmåga som gör att det känns naturligt för dig att tänka långsiktigt, övergripande och ha ett brett perspektiv. Samtidigt är du analytisk och kan identifiera en frågeställnings olika beståndsdelar, se sambanden där emellan och olika lösningsförslags långsiktiga konsekvenser.

Som person är du resultat- och samarbetsorienterad och arbetar utvecklingsinriktat för att hitta optimala lösningar gällande verksamhetsstyrning. Med ditt driv får du saker att hända - på riktigt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta Anna Bittner, HR Direktör 018-7274355 eller Pia Andersson, enhetschef Löneservice 018-7272250. Har du frågor kring rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Britt Pedersen, 018-7276712.

Fackliga företrädare: Akavia, Jonny Eliasson 018-727 22 12, Vision, Liselotte Ehn 018-727 49 49, Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24, Ledarna - Sveriges chefsorganisation, 0200–871111.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Löneservice är organiserad inom Kommunledningskontoret i en gemensam HR-stab för Uppsala kommun. HR-staben stödjer kommunens chefer och verksamheter på ett värdeskapande och effektivt sätt så att vi tillsammans kan förverkliga vision och mål för kommunen. Vi samarbetar tätt med HR Ledningsstöd och stabens övriga specialistenheter; Arbetsgivarenheten, enheten för kompetensförsörjning samt enheten för chefs- och ledarutveckling för att på ett samlat sätt ge stöd till våra chefer, direkt eller via våra Verksamhetsnära HR kollegor.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef för Löneservice

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-11-01

Ansök nu

Dela detta jobb