ledningsjobb.se

Avdelning strategisk planering

Vill du kombinera dina specialistkompetenser med ledarskap i en kommun med tydlig målsättning att vara nationellt ledande i innovativ och hållbar stadsutveckling?

Uppsala växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/)! Fram till 2050 kommer Uppsala att växa med 50% vilket påverkar både vår organisation och vårt ledarskap. Vi söker nu en enhetschef för hållbar samhällsbyggnad! En tjänst som ger dig utrymme att leda med personalansvar samtidigt som du får arbeta operativt.

Ditt uppdrag
Som enhetschef för hållbar samhällsbyggnad leder du ett tiotal drivna och innovativa strategiska samhällsplanerare som i dagsläget bland annat arbetar med att planera och genomföra de politiska uppdragen som i stora drag rör landsbygdsutveckling, social hållbarhet i fysisk planering, energi och klimatfrågor, GIS-utveckling och diverse innovationsprojekt.

Din huvuduppgift blir att coacha och handleda enhetens medarbetare med fokus på att inspirera och utveckla. Vi letar efter dig som tillämpar tillitsbaserad ledarskap vilket för oss bland annat innebär att du prioriterar handlingsutrymme för dina medarbetare och bejakar kunskapsutveckling, lärande och kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten.
Utöver att fungera som rådgivare och koordinera arbetet på enheten arbetar du aktivt för att skapa förutsättningar för helhetssyn och samverkan både inom och utanför enheten, avdelningen och förvaltningen.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och deltar i projektidé- och portföljbalanseringsmöten. Du är tillförordnad avdelningschef i styrgrupp och/ eller projekt vid behov och bidrar med kunskap i uppföljningen av avdelningens ekonomi. Ca 40% av arbetstiden arbetar du i egna specialistuppdrag exempelvis som samordnare för ett eller flera förvaltningsgemensamma uppdrag.

Din bakgrund
Har du varit/ är chef med personalansvar kan det vara en fördel men vi ser det inte som ett måste. Däremot bör du ha erfarenhet av arbetsledande roller, exempelvis som projekt-/ teamledare. För oss är det viktigaste är att du tror på och agerar utifrån en positiv människosyn, förstår potentialen i ett bra ledarskap och är motiverad och ödmjuk inför uppdraget. Det är en fördel om du har arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du har arbetat med stadsutveckling antingen i eller med en politisk styrd organisation och det är meriterande om du har erfarenhet av att använda etablerade projektstyrningsmodeller. Du är van att samarbeta brett och med många aktörer varför din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är mycket god. Vi ser att du har relevant högskoleutbildning inom samhällsplanering, arkitektur eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.

Som samordnande specialist kan du identifiera och analysera ett problems olika beståndsdelar och se sambanden där emellan. Samtidigt har du som ledare förmåga att tänka övergripande, se och förstå de långsiktiga konsekvenserna av olika lösningsförslag. Som person är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är även resultatinriktad, håller tidsramar och planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Din tydlighet säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sara Eriksdotter Bjurström, avdelningschef för Strategisk planering, 018-727 40 96. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta HR specialist Britt Pedersen 018–727 67 12. Vi avser att genomföra intervjuer i v. 2 d.7 och d. 8 januari.

Facklig företrädare: SACO; Sampo Hinnemo, 018-727 40 58, Vision; Andreas Morström 018-727 24 33.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningen. Här tar vi tillsammans ansvar för helheten i stads- och landsbygdsutvecklingen. Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och arbetar med strategisk planering, detaljplanering, bygglov och bostadsanpassning. Bland annat tar vi fram kommunens översiktsplan. Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. Målet är att utveckla en attraktiv och hållbar kommun där nya kommuninvånare och företag vill etablera sig.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef hållbar samhällsbyggnad

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2019-12-29

Ansök nu

Dela detta jobb