ledningsjobb.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Har du erfarenhet som chef och av arbetsmarknadsinsatser samt lockas av att vara med och bygga upp en ny enhet? Om du dessutom känner stort engagemang för att fler personer ska få möjlighet att utvecklas, öka sin kompetens samt nå egen försörjning - då kan detta var en tjänst för dig!

Enheten är en av två enheter inom arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för handläggningen av arbetssökande inom förvaltningen. Som enhetschef ansvarar du för att säkerställa att ärendehandläggning, anvisning och uppföljning utförs professionellt och rättsäkert. Arbetsmarknadsavdelningen har ett tydligt politiskt uppdrag och är under tillväxt. Avdelningen utökas med en ny enhet och vi söker nu dess chef.

Ditt uppdrag
Du kommer att vara delaktig i den nya enhetens utformning och ansvara för att den byggs upp till en väl fungerande enhet. Strukturer och arbetssätt finns på plats, ditt uppdrag blir att optimera det för just denna enhet i relation till helheten. Det sker i nära samarbete med övriga enhetschefer på avdelningen men även med andra verksamhetsområden.

Som enhetschef är en av dina främsta uppgifter att genom ett operativt och nära ledarskap ge dina medarbetare förutsättningar att på bästa sätt lyckas hjälpa dem vi finns till för.

Politiska beslut, skiften i konjunkturen och inflöde av nya kommuninvånare är några faktorer som påverkar arbetets förutsättningar. Som medarbetare och chef inom Arbetsmarknadsavdelningen behöver du därför vara inställd på och se fördelarna med snabba omställningar av verksamheten.

Du ansvarar för enhetens samlade resultat och ekonomiska utfall. Det innebär att du ser till att det finns ändamålsenliga processer och att verksamheten bedrivs resurseffektivt och med hög kvalitet. Arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning är prioriterat inom förvaltningen liksom att arbetet sker utifrån vår värdegrund; göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Enheten kommer på sikt att växa till ca 10 - 15 medarbetare, några kommer att finnas på plats vid start. Tillsammans med övriga enhetschefer ingår du i områdets ledningsgrupp och rapporterar till områdeschef.

Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, budget och verksamhet samt erfarenhet av arbete med någon/några av våra målgrupper och därmed har kommit i kontakt med myndighetsutövning. Du har en akademisk utbildning och kanske även ledarskapsutbildning. God svenska i tal och skrift är viktigt.

Du har en god ledarskapsförmåga och intresse för grupputveckling. Att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt är naturligt för dig och du trivs med att samarbeta med andra. Vi värdesätter din förmåga att vara tydlig och fatta beslut liksom att du kan se saker i ett större perspektiv.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Mikael Nissén, områdeschef, 018-727 38 14.

Fackliga företrädare:
Ledarna: Sveriges chefsorganisation, 0200–871111
Vision: Anna Modin, 018-727 21 16
SACO/Akademikerförbundet SSR: Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist, 072-593 28 06.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef handläggning på arbetsmarknadsavdelningen

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-08-09

Ansök nu

Dela detta jobb