ledningsjobb.se

Logga

Enhetschef LSS och socialpsykiatri till KSON

Ort
Utgår

2019-07-01

Ansök nu

Enhetschef LSS och socialpsykiatri till KSON

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Genom samarbetet har en självständig myndighet med ansvar för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje skapats.

Med invånarnas livskvalitet i fokus leder vi en sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg som kännetecknas av; kvalitet, tillgänglighet och innovation. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom delaktighet, samarbete och kunskap.

Förbundet leds av en direktion, med ledamöter från fullmäktige i både landstinget och kommunen. Uppdraget är att tillgodose Norrtäljebornas behov av hälso- och sjukvård och omsorg, men också att äga och förvalta TioHundra AB. Ansvaret spänner över många verksamheter, med en årsbudget om cirka 2,7 miljarder kronor. Förbundet har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar.
Förvaltningen har ett åttiotal medarbetare som huvudsakligen arbetar med beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag. Vi har avtal med många utförare, där verksamhet i egen regi utförs av det helägda TioHundra AB. Inom förvaltningen finns tre avdelningar: beställaravdelning, biståndsavdelning och stöd- och utvecklingsavdelningen. KSON befinner sig nu i en stark utvecklingsfas inom såväl ekonomistyrning som verksamhetsuppföljning. 

Om tjänsten

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik vårdorganisation för att ge invånarna bästa sammanhållna vård och omsorg. Du blir en viktig del i den fortsatta utvecklingen och får också möjlighet till handledning och ledarskapsutbildning. 

Arbetsbeskrivning

Enhetschefen för LSS och socialpsykiatri ansvarar för att leda och utveckla enhetens verksamhet, för att möta invånarnas behov och nå politiskt uppsatta mål inom de ekonomiska ramarna. Till enhetschefens arbetsuppgifter hör också att vara chef för de grupper som handlägger ansökningar om färd- och riksfärdtjänst samt kontaktpersonsinsats. Du har budget-, personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Du utför enhetens uppdrag tillsammans med en gruppledare och 20 medarbetare. Biståndsavdelningens ledningsgrupp består av dig själv, enhetschefen för äldreomsorg och avdelningschef. Enhetscheferna ingår också i förbundsdirektörens ledningsgrupp. Samverkan är ett genomgående tema i vår verksamhet såväl internt som externt och du har liksom övriga chefer, ett särskilt ansvar för att utveckla KSONs verksamhet just i samverkan. 

Kvalifikationer

Vi söker dig med socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska som person vara lyhörd och kommunikativ och på ett engagerat och prestigelöst sätt leda och inspirera medarbetarna. Erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag krävs och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är även för uppdraget önskvärt med erfarenhet av myndighetsutövning enligt LSS och Sol samt kunskap i officepaketet. Erfarenhet av arbete utifrån IBIC är meriterande. 

Om arbetsplatsen

Välkommen till KSON - Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje! Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun arbetar i ett unikt samarbete över traditionella kommungränser. KSON erbjuder Norrtäljes invånare god sjukvård och omsorg. KSON har ca 80 medarbetare fördelade på flera avdelningar varav en är biståndsavdelningen till vilken avdelningen för LSS och socialpsykiatri hör. Biståndsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, bostadsanpassning, färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi ska vara professionella, skickliga och respektfulla inför vårt uppdrag.  

Tillträde snarast

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden

Övrigt
Mer information om Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje hittar du på Norrtälje kommuns och Stockholms Läns Landstings hemsidor:

Norrtälje kommuns hemsida

Sll's hemsida

Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster.

Dela detta jobb

Logga
Enhetschef LSS och socialpsykiatri till KSON

Norrtälje kommun