ledningsjobb.se

Övernäs socialförvaltningen

Har du erfarenhet som chef för verksamhet med utrednings- och behandlingsuppdrag. Då kan denna tjänst på ett väletablerat akut- och utredningshem med en stabil personalgrupp vara något för dig. Övernäs är en levande, händelserik och rolig verksamhet att jobba i som gör skillnad för ungdomar och deras familjer. Välkommen med din ansökan!

Övernäs akut- och utredningshem är ett hem för vård- och boende (HVB) för ungdomar i ålder 13-20 år, oavsett kön. Det finns 10 platser och enhetens uppdrag är att tillhandahålla utredningar och även ta emot ungdomar akut på socialförvaltningens uppdrag.

Personalen består av ett 20-tal personer med olika professioner. Arbetet är teambaserat och varje team innehåller yrkeskategorierna teamledare/familjeutredare, psykolog, utredare, utredningsassistenter och lärare. Verksamheten har även tillgång till läkare via ett samverkansavtal med Akademiska sjukhuset. Utredningarna som genomförs i processform genomförs vanligvis på 8 veckor i nära samarbete med myndighet. Verksamheten bedrivs dygnet runt och kan även ta emot akuta ärenden nattetid. Verksamheten samverkar med flera parter inom kommun och region.

Ditt uppdrag
Som verksamhetschef för Övernäs akut- och utredningshem har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhetens kvalitet. Verksamheten är väl etablerad med stabil personalgrupp. Verksamheten har funnits och utvecklats under 20 år och är ständigt i utveckling. Utredningarna som genomförs är både utredning och inledning på en förändring för hela familjen. Efter utredning är målet att förändring redan inletts och alla parter är medvetna om vad som behöver fortsätta förändras, för att leva ett gott och självständigt liv. Utredningarna beskriver behovet och myndigheten beslutar om vidare insatser.

Som chef ansvarar du för att verksamheten bedrivs enligt lagkrav med stöd av det kvalitetsledningssystem som finns, samt ansvarar för att ungdomar och personal har en god miljö på enheten. För att trivas och lyckas som chef i den här verksamheten behöver du vara stabil, lugn och samtidigt flexibel och nyfiken. Personalen behöver tillsammans med ungdomen skapa delaktighet, motivation och ge de förutsättnngar som behövs för att klara av att genomföra utredningen och samtidigt leva, dygnet runt med andra de inte valt, på ett respektfullt och värdigt sätt.

Du som chef behöver se helheten i verksamheten och i förvaltningen, stödja teamledare i att härbärgera de processer som är i gång samtidigt, både hålla ramen och hitta lösningar som leder processen framåt. Ibland innebär det att du behöver ta beslut som inte har konsensus i teamen. Det här är en rolig, levande och händelserik verksamhet. De flesta placeringar leder till positiva förändringar och som chef och medarbetare ser man verkligen direkt nyttan av den gemensamma insatsen och arbete som genomförts. Ungdomarnas behov varierar men alla behöver en förändring, oftast inom familj, skola, fritid och med psykiskt mående av olika orsaker. En del ungdomar har neuropsykiatriska skäl till en del tillkortakommanden, som behöver utredas och utforskas för att hitta rätt stöd eller behandling. Enheten har en egen kock som i hög grad bidrar tillsammans med all personal till den fina atmotsfär och stämning som finns på enheten.

Din bakgrund
Vi söker dig med chefserfarenhet från verksamhet med utrednings- eller behandlingsuppdrag och som har en högskoleexamen som socionom, beteendevetare, psykolog eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du behöver ha kunskaper och färdigheter i familjebehandling eller familjeutredningar. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i IT-system för verksamhetsuppföljning och ekonomi.

Det är en fördel om du erfarenhet från verksamhet med dygnet runt verksamhet. Det är även meriterande om du har systemteoriutbildning och sign of saftey utbildning. En förutsättning för tjänsten är B-körkort.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare är du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
För din information så avser vi att genomföra intervjuer vecka 35.

Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Avdelningschef Kerstin Karlsson (semester tom 16/8) 018-727 71 91

Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededal (semester tom 16/8) 018-727 12 92

Facklig företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef Övernäs akut- och utredningshem

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-09-17

Ansök nu

Dela detta jobb