ledningsjobb.se

Logga

Enhetschef projekt Käppala 900 k

Ort
Utgår

2020-10-01

Ansök nu

Enhetschef projekt Käppala 900 k

Käppalaförbundet, som äger och driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk står nu inför den stora utmaningen att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen. I en nyinrättad chefsroll får du ansvar för att leda den nya enheten som driver detta omfattande projekt med namn Käppala 900 k. Vi erbjuder dig ett arbete i en stabil organisation med ett långsiktigt uppdrag som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva växande medlemskommuner. Käppalaförbundet står inför omfattande investeringar och ombyggnationer i Käppalaverket de närmaste åren, som en följd av utökade kapacitetskrav och ett nytt verksamhetstillstånd som innebär att förbundet förändrar reningsprocessen i den befintliga anläggningen.

Vi inrättar nu två nya enheter under projektavdelningen och som enhetschef för ”Käppala 900 k” får du ett övergripande ansvar för att säkerställa framdrift och kompetensförsörjning i projektet. Ombyggnationen av avloppsreningsverket som genomförs för att klara de nya, mycket utmanande, utsläppsvillkoren ska vara helt genomförd 2029, men redan 2026 ska verket vara så pass ombyggt så att det klarar att rena mot de nya utsläppsvillkoren. Enhetens viktigaste uppgift är att säkerställa att vi lyckas med detta på bästa sätt.

En viktig del av uppdraget är att bygga upp enheten med egen och inhyrd personal och säkerställa att tillräckliga resurser och kompetens finns tillgänglig i de olika stadierna i projektet. Enheten kommer att vara bemannad med tre anställda medarbetare och förväntningen är att du ska bemanna upp med flera medarbetare, antingen genom anställningar eller andra typer av längre kontrakt.

I dina arbetsuppgifter ingår: 

  • Säkerställa framdrift inom projekt ”Käppala 900 k” i nära kontakt med projektledarna

  • Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten

  • Att leda, planera och fördela arbetet för egen och för inhyrd personal som ingår i projektorganisationen.

  • Säkerställa en tillfredsställande kompetensförsörjning

  • Utforma delegations- och beställningsrätter inom enheten

  • Stödja avdelningschefen i strategiska frågor gällande investeringsplanering mm.

  • Ansvara för en väl fungerande kommunikation mellan enheten och övriga verksamheterinom Käppalaförbundet

  • Miljöansvar enligt miljödelegeringsstruktur

Du rapporterar till avdelningschef projekt. Din arbetsplats är i Gåshaga, på Lidingö, där Käppalaverket och förbundets samtliga medarbetare har sin placering. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Din profil

Vi söker dig som har relevant högskole- eller civilingenjörsexamen alternativt gedigen erfarenhet från en liknande chefsroll. Du behöver ha goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom projektarbete eller utveckling och en generellt bred teknisk förståelse.

Du behöver ha ledarerfarenhet som chef, projektledare eller från annan arbetsledande/samordnande roll. Meriterande är även om du tidigare har erfarenhet av resursplanering samt kompetensförsörjning. Centralt är att du trivs i ledarrollen och är genuint intresserad av att leda, coacha och utveckla dina medarbetare och har förmåga att skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett konstruktivt samarbetsklimat.

Enhetens uppdrag är komplext med en absolut deadline och kräver att du har en förmåga att anta ett helhetsperspektiv och arbetar strukturerat, systematiskt och målorienterat. I rollen ingår många kontakter och samarbeten inom och utanför Käppalaförbundet vilket förutsätter att du har mycket god förmåga och intresse av att kommunicera och samverka med andra.

Vi förutsätter att du har god administrativ kunskap och kan kommunicera mycket väl på svenska i tal och skrift. 

Att arbeta på Käppalaförbundet

Käppalaförbundet erbjuder dig en arbetsplats att vara stolt över, som gör en verklig insats för miljön varje dag. Vi har fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet och arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö. På Käppalaförbundet har vi ett ledarskap där vi tror på frihet under ansvar. Vi vill att våra anställda ska ha balans i livet och erbjuder därför flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och tillgång till vårt eget gym. Vi har även en aktiv personalförening som ordnar aktiviteter för de anställda.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till Magnus Olsson, avdelningschef projekt, som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.

Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00. Välkommen med din ansökan, som du skickar via ansökningsknappen, senast den 30 augusti.

Märk ansökan med ”Enhetschef projekt Käppala 900 k”

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 80 anställda i en organisation med hög trivsel och låg personalomsättning. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

 

 

Dela detta jobb

Logga
Enhetschef projekt Käppala 900 k

Käppalaförbundet