ledningsjobb.se

Socialförvaltningen

Vi söker dig med chefserfarenhet och som har goda kunskaper i socialtjänstlagen och föräldrabalken som vill fortsätta utveckla familjerätten tillsammans med målinriktade medarbetare med hög specialistkompetens. Välkommen med din ansökan!

Familjerättsenheten är en specialenhet inom Socialförvaltningen som arbetar med familjerättsliga ärenden. Detta innebär att utreda frågor rörande faderskap, vårdnad, boende och umgängesfrågor på uppdrag från domstol, handlägga adoptions- och namnärenden samt verkställa umgängesstöd enligt domstolsbeslut. Man ger också rådgivning i familjerättsliga frågor, håller samarbetssamtal med föräldrar samt upprättar juridiskt bindande avtal och överenskommelser i dessa ärenden.

Arbetsgruppen består av en enhetschef, tretton familjerättssekreterare samt en speciallisthandläggare samt två administratörer/faderskapshandläggare. Här finns medarbetare med lång erfarenhet och goda kunskaper inom specialområdet.

Ditt uppdrag
Arbetet som enhetschef på familjerätten innebär att du arbetar utifrån socialnämndens uppdrag. Du har ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du har även ansvar för att se till att verksamheten har ändamålsenliga processer och att dessa är väl förankrade hos personalen, samt att verksamheten bedrivs resurseffektivt. En viktig del är även att bedriva utvecklingsarbete på enheten.

Arbetsgruppen har hög specialistkunskap, arbetar målinriktad utifrån sitt uppdrag. Som enhetschef kommer du ingå i avdelningens ledningsgrupp som består av en avdelningschef och tio enhetschefer med olika specialuppdrag.

Inom socialförvaltningen är ledarskap och ledarskapsutveckling högt på agendan liksom att ständigt arbete med hög kvalitet i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som är socionom och som har erfarenhet av arbete som chef. Du har goda kunskaper i socialtjänstlagen och föräldrabalken samt är det en fördel om du har vidareutbildning inom området. Det är även meriterande om du har erfarenhet av familjerättsliga frågor samt av arbete på IFO barn och unga. Vidare är det även en fördel om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Vi ser även gärna att du har ett intresse av ledarskap samt av människors beteenden.

Du har en god ledarskapsförmåga och du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du har även förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Områdeschef Ann-Christine Dahlén 018-727 25 86

Har du frågor gällande ansökningsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92

Facklig företrädare:
Vision, Sofia Venemalm 018-727 12 13
SSR, Maria Persson, 018-727 24 24

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef till familjerätten

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-05-31

Ansök nu

Dela detta jobb