ledningsjobb.se

Socialförvaltningen, avdelning IFO ungdom

Vi behöver en ny kollega i uppdraget som enhetschef inom socialförvaltningen i Uppsala kommun!
Känner du igen dig i vår värdegrund; arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad? Har du erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst och av utredning barn och/eller ungdom, och drivs av att engagera, utveckla och skapa goda resultat tillsammans med andra? Då kan det här uppdraget vara rätt för dig!

Ditt uppdrag
Som enhetschef verkställer du politiska beslut, agerar och leder i linje med Uppsala kommuns gemensamma värdegrund, Socialförvaltningens grunduppdrag, mål, vision, beslut och styrdokument. Du ansvarar för enhetens samlade resultat och ekonomiska utfall. Detta innebär att du ser till att arbetet fördelas på ett sätt som optimerar enhetens kapacitet och används på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar också för att rådande lagstiftning, riktlinjer och rutiner följs och utvecklas på enheten på ett systematiskt sätt samt att du säkerställer att arbetet vilar på systemteoretisk grund.

Dina tio medarbetare består av åtta socialsekreterare och två specialisthandläggare. Specialisthandläggarna utgör ett stöd till både enhetschef och övriga handläggare. Som enhetschef får du även stöd av controller och HR i ekonomi respektive personalfrågor, samt strateger när det gäller utvecklingsfrågor.

Arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning är prioriterat inom förvaltningen vilket innebär att du leder det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillvaratar dina medarbetares synpunkter och förbättringsförslag samt handleder och ger stöd i kompetensutveckling. Arbetet vilar på systemteorins grunder och alla handläggare och chefer som arbetar med barn, ungdomar och familjer inom förvaltningen utbildas sedan några år i metoden Signs of safety. Under våren 2020 startade en säkerhetsplaneringsenhet som kommer att arbeta i nära samarbete med utredningsenheterna. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer på avdelningen och rapporterar till avdelningschefen.

För oss är det viktigt att stimulera till nytänkande, verka för ett öppet klimat, transparens, samarbete över gränserna samt ett helhetstänk. Därför satsar vi bland annat på genomarbetade introduktionsplaner, gemensam kompetensutvecklingsplan, att alltid sätta gott bemötande i fokus och teamarbete inom och över enhetsgränserna. Förvaltningen jobbar systematiskt med ständig kvalitetsförbättring utifrån stöd av vår kvalitetsenhet. Vi har administrativt och digitalt stöd (HR, IT och ekonomi) och under 2020 kommer förvaltningen byta verksamhetssystem vilket kommer förbättra och förenkla vår dokumentation.

Din bakgrund
Vi söker dig med socionomexamen i kombination med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, och av utredning barn och/eller ungdom. Har du även ledarskapsutbildning, erfarenhet/kunskap av Signs of Safety och en systemteoriutbildning är det meriterande. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för att leda andra människor på ett tillitsbaserat sätt. Har du dessutom chefserfarenhet är det mycket meriterande.

B-körkort är ett krav i denna tjänst. Vi förutsätter också att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.

Att arbeta tillsammans är ett av våra värdeord och därför söker vi dig som har en god förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt för Socialförvaltningen och våra barns bästa. Som ledare har du förmåga att se frågor ur ett helhetsperspektiv, är resultatinriktad och förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Du tycker om att ta initiativ, är skicklig på att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare och tillsammans driver ni förändringar för att förbättra verksamheten för socialförvaltningen och våra barns bästa.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: avdelningschef Katja Friberg, 018-727 53 96 eller bitr. avdelningschef Kjerstin Tejre 018 -7278614. Har du frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Josephine Alderson, 018-727 23 04.

Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Maria Persson 018-727 24 24, Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Enhetschef Ungdom Uppsala kommun

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-08-16

Ansök nu

Dela detta jobb