ledningsjobb.se

logga

Förvaltningschef Kristinehamns kommun

Företag AxÖ Consulting
Ort
Utgår

2021-05-17

Ansök nu

Förvaltningschef Kristinehamns kommun

Förvaltningschef till Kristinehamns kommun
– En nyinrättad förvaltning till områdena IFO, integration och vuxenutbildning & arbetsmarknad

Kristinehamns kommun går en mycket spännande framtid tillmötes då en ny förvaltning ska bildas och därmed också en ny förvaltningschef tillsättas. Förvaltningen har fått ett starkt stöd från medarbetare och politiker i kommunen då man ser nyttan med att arbeta tillsammans för att stärka kommunens medborgare.

Är du Kristinehamns nya förvaltningschef, som med erfarenhet och nyfikenhet vill leda den nya förvaltningen inom kommunen? Det här är en tjänst för dig som är övertygad om att det går att göra skillnad till det bättre för människor – på riktigt!

Bakgrund
Utifrån kommunstyrelsens viljeinriktning bildas en ny förvaltning för att effektivisera arbetet som rör individ- och familjeomsorg, integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad inom Kristinehamns kommun. Syftet med initiativet är att skapa bättre samordning, ökad trygghet och självständighet för enskilda medborgare samt att utveckla ett systematiserat arbetssätt där kommunens resurser nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt. En önskan är också att bättre kunna matcha näringslivets behov av arbetskraft och kompetens.

Framtidsresa
Att genomföra en omorganisation, som involverar flera verksamheter och medarbetare och samtidigt sätter ljuset på den nya förvaltningens mål och utmaningar, kommer att ställa höga krav på ett tryggt och stabilt ledarskap. Utmaningen blir att vara uthållig i arbetet och kunna lösa frågor efterhand, där hinder och möjligheter inte helt kan förutsägas idag. I uppdraget ges du möjlighet att förena stor befintlig erfarenhet med nya idéer och arbetssätt. Tillsammans med dina medarbetare bygger du såväl en organisation som värdegrund som möter både medborgares och medarbetares behov. 
Som förvaltningschef kommer du att leda kunniga och ansvarstagande chefer och medarbetare som varje dag arbetar för Kristinehamns och medborgarnas bästa. Du kommer att leda en förvaltning med höga ambitioner och förväntningar på resultat.

Arbetsbeskrivning
Förvaltningschefens uppdrag är ett helhetsansvar och ett ansvar för att aktivt bidra till utvecklingen i den nya förvaltningen och hela kommunen. Som ledande tjänsteperson ansvarar du för att nämndens beslut verkställs. Vidare driver och inspirerar du till utveckling av verksamheten, för att på så vis möta framtida krav och förväntningar på kommunen. Som förvaltningschef har du stort fokus på det övergripande perspektivet och arbetar för en ekonomi i balans. Du är direkt underställd kommundirektör och du deltar i kommunens ledningsgrupp, där du förväntas ha en aktiv roll i arbetet med kommunens gemensamma uppdrag.
De övergripande målen och förväntningarna på förvaltningen är tydliga; att genom samordning skapa synergieffekter för medborgarnas bästa. Utmaningen blir att genomföra förvaltningens uppdrag och samtidigt skapa en stimulerande arbetsmiljö, där medarbetare både vill och kan bidra och samtidigt känner meningsfullhet och samhörighet.
Förvaltningen kommer vid starten att ha cirka 200 personer anställda, varav cirka 10 är chefer.

Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har:

  • Relevant akademisk utbildning.
  • Flera års erfarenhet av ledarskap och av att leda en komplex organisation med flera beslutsnivåer.
  • Kunskap om de lagar som påverkar förvaltningens områden.
  • Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete i en politiskt styrd organisation.
  • Ett starkt intresse för samhällsfrågor.

Vad tror vi att du kan?
För att lyckas med uppdraget behöver du ha erfarenhet av att framgångsrikt leda, driva och utveckla en komplex organisation. Du har också samverkat med andra aktörer för att lösa gemensamma övergripande frågor. Vidare kommer du från sammanhang där du har varit drivande och har haft ett långsiktigt perspektiv i ditt uppdrag. Utöver detta kan du hantera utmaningar och skapa förståelse för de prioriteringar som du och dina medarbetare ställs inför i en kommun med förändringar och höga krav.
Som förvaltningschef förstår du även ekonomiska konsekvenser väl och gör det möjligt för chefer och medarbetare i förvaltningen att följa kommunens riktlinjer. Din kommunikationsstil är tydlig och väl genomtänkt. Vi ser även att du har vana av att leda förändring genom andra chefer.
Din kunskap inom förvaltningens ansvarsområde gör dig till en trygg, nyfiken och beslutsam ledare.

Information och ansökan
Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av AxÖ Consulting men du kommer att anställas direkt hos Kristinehamns kommun. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. 
Blir du nyfiken och vill veta mer? Läs hela rollbeskrivningen på https://axoconsulting.se/jobb/, längst ned på sidan finns hela rollbeskrivningen att ladda ner och läsa.
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund, AxÖ Consulting, på telefonnummer 0723 960582.
Varmt välkommen med din ansökan!

Om Kristinehamns kommun
I Kristinehamns kommun bor drygt 24 000 människor. Variation i boendealternativ, goda pendlingsmöjligheter, närhet till naturen och ett expansivt näringsliv gör Kristinehamn till en mycket attraktiv etablerings- och bostadsort. Kommunfullmäktige, med 41 ledamöter, utgörs av ett samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Dela detta jobb

logga
Förvaltningschef Kristinehamns kommun

AxÖ Consulting