ledningsjobb.se

Gruppchef Kärnavfall– Svensk Kärnbränslehantering AB

Företag Vattenfall AB
Ort
Utgår

2020-08-09

Ansök nu

Gruppchef Kärnavfall– Svensk Kärnbränslehantering AB

Ditt nya jobb kommer att göra skillnad.

I minst 100 000 år.

Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete, är SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor.  

Vi har kunskapen, metoden och tekniken att bygga ett säkert slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det ska skydda människor och miljö i minst 100 000 år.

Nu söker vi fler engagerade människor som vill vara med och att skapa en livsviktig skillnad.

Här kommer du att arbeta

Enheten Forskning och säkerhet efter förslutning har som huvudsakliga uppgifter att analysera den långsiktiga säkerheten för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, utveckla metodiken för säkerhetsanalys samt beställa, styra och delta i forskning och vetenskapliga utredningar som syftar till att säkerställa riktigheten i säkerhetsanalyserna och svara upp mot samhällets krav. Forsknings- och utredningsfrågor kan även motiveras av behov från SKB:s driftsatta anläggningar eller av behovet av stöd till teknikutveckling. Enheten har cirka 45 medarbetare och består av fyra grupper Kärnavfall, Ingenjörsbarriärer, Geosfär samt Ytsystem och klimat.  

Vi söker en chef till gruppen Kärnavfall som ansvarar för att SKB har och utvecklar den kunskap och metodik som krävs för att bestämma egenskaper hos använt kärnbränsle och radioaktivt avfall med bäring på den radiologiska säkerheten efter att de planerade slutförvaren har förslutits. Gruppen tar fram underlag för och medverkar i analyser av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret och för slutförvaren för låg- och medelaktivt avfall och ger dessutom expertstöd i avfallsrelaterade frågor till SKB:s driftsatta anläggningar och till övriga svenska kärntekniska anläggningar. En annan viktig uppgift är att leda SKB-finansierad forskning och utveckling inom verksamhetsområdet vid universitet, högskolor och företag.

Vad du kommer att göra

Du kommer att:

• ha verksamhets-, personal- och budgetansvar

• aktivt delta i enhetens ledningsgrupp, där samordning av enhetens verksamhet och strategisk planering och utveckling utgör viktiga uppgifter

• leda planeringen av den forskning och metodutveckling som krävs för att stödja analyserna inom gruppens ansvarsområde samt följa upp detta arbete

• samordna expertstöd till andra delar av SKB:s verksamhet

• vara operativ inom enhetens verksamhet  

Vi söker dig som har

Vi söker dig som har en god förmåga att driva och utveckla gruppens verksamhet. Då arbetet innebär personalansvar är det viktigt att du har goda förutsättningar och intresse för att leda, motivera och utveckla medarbetarna. Som ledare är du tydlig, synlig och modig, du besitter en personlig mognad och du brinner för att stödja och utveckla dina medarbetare.

Du bör ha universitetsutbildning inom något naturvetenskapligt eller tekniskt ämnesområde av betydelse för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med den forskning och utveckling som behövs för att underbygga analyserna av säkerhet efter förslutning.

Gruppen har samarbeten nationellt och internationellt och det är därför en förutsättning att du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där goda ledaregenskaper prioriteras.  

Varför välja oss?

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många sakkunniga experter, såväl nationella som internationella, som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. SKB erbjuder därför till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning samt föräldraledighetstillägg.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.  

Övrig information

Rekryterande chef: Patrik Vidstrand, 070-3263220

Rekryterare: Carolina Bölander, 073-4311260

Fackliga företrädare är för Saco-SKB är Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.  

Placeringsort: Solna  

Tjänsten kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Körkort B är ett krav.

Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. SKB arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV senast den 9 augusti 2020. Urval sker löpande.

Vi ser fram emot din ansökan!

Dela detta jobb

Gruppchef Kärnavfall– Svensk Kärnbränslehantering AB

Vattenfall AB