ledningsjobb.se

Omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen, avdelning kvalitet och utveckling

Vill du vara med och leda och utveckla kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala kommun? Har du erfarenhet som chef och har jobbat med kvalitetsfrågor på strategisk nivå kanske du är den vi söker!

Känner du också igen dig i vår värdegrund; arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad, erbjuder vi dig ett utmanande och roligt uppdrag.

Kvalitetsenheten ansvarar för att utveckla och förvalta omsorgsförvaltningens och äldreförvaltningens kvalitetsledningssystem. Enhetens uppdrag är att leda, stödja och samordna förvaltningarnas arbete med systematisk kvalitetsutveckling, inom bland annat processer, ständiga förbättringar, innovation, kompetensutveckling och digitalisering. Målet är en hållbar verksamhet med hög kvalitet och effektivitet som möter medborgarnas förväntningar och behov. Ledningssystemet underlättar och stödjer verksamhetens arbete för en hög och långsiktigt hållbar kvalitet.

Enheten är organiserad under avdelningen för kvalitet och utveckling på omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen, och som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen.

Ditt uppdrag
Målet för allt kvalitetsarbete är att underlätta för chefer och medarbetare att göra rätt saker med hög kvalitet för att kunna möta brukarnas behov och förutsättningar.

Som enhetschef har du ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi utifrån de långsiktiga mål som finns för verksamheten. Du samarbetar med förvaltningarnas verksamheter för att stärka deras kvalitets- och utvecklingsarbete, vilket också innebär ansvar för förvaltningarnas kvalitetsledningssystem, inklusive introduktion och uppföljning av chefer i verksamheten.

Du ansvarar också för att, tillsammans med dina medarbetare och i samarbete med andra aktörer, leda utveckling och förbättring av processer, metoder och arbetssätt inom verksamhetsområdet. Vidare ingår att bedriva en aktiv omvärldsspaning och anpassa verksamheten för framtidens behov och att utveckla goda relationer med såväl interna som externa andra intressenter.

Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
För att lyckas i uppdraget behöver du erfarenhet som chef/ledare med eget ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du har erfarenhet av kvalitetsarbete på strategisk nivå och av att arbeta med kvalitetsledningssystem, exempelvis ISO eller motsvarande. Det är en fördel om du har denna erfarenhet från omsorgs- och vårdområdet. Du har vidare en högskoleexamen inom ett område som är relevant för uppdraget.

Att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift ser vi som en förutsättning för att klara uppdraget.

Som chef och ledare tar du ansvar för ditt arbete och driver det framåt, och ser till att dina medarbetare har goda förutsättningar att nå resultat. Du samarbetar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Din förmåga att tänka och agera utifrån ett helhetsperspektiv är god, och du har en analytisk förmåga som gör att du kan se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare har du lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information för att sedan agera utifrån detta. Ditt helhetsperspektiv innebär också att du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Christina Gustafsson, avdelningschef, 018-727 64 19, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Jennie Eriksson, 018-727 24 39
Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 072-210 72 95
Fysioterapeuterna, Ellen Pernler, 018-727 69 56
Sveriges arbetsterapeuter, Anna Näslund, 018-727 69 93
Ledarnas chefsservice, 0200-87 11 11
Kommunal, 010-442 88 16

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till omsorgsförvaltningen. Tillsammans med oss jobbar du för att personer med olika former av funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov, men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering. Här finns tre uppdrag: systemledning, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Kvalitetschef till omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2020-03-01

Ansök nu

Dela detta jobb