ledningsjobb.se

Logo

Länsråd

Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-20

Ansök nu

Länsråd

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Som länsråd blir ditt huvudsakliga uppdrag att bistå landshövdingen i att leda, samordna, följa upp och utveckla Länsstyrelsens verksamhet utifrån de övergripande mål och prioriteringar som uttrycks i myndighetens verksamhetsplan. Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersätter denne vid behov. Tillsammans utgör ni myndighetens högsta ledning. Du ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp och har arbetsgivaransvar för myndighetens avdelningschefer samt länsledningens stab.

Länsrådet har huvudansvaret för att driva verksamhets- och budgetarbetet på Länsstyrelsen i samverkan med myndighetens avdelningschefer.

Som länsråd har du uppdraget att företräda myndigheten externt i olika sammanhang såsom regionala och nationella nätverk, i samarbeten med andra myndigheter, kommuner, regionala aktörer etc.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har goda kunskaper samt erfarenhet av offentlig förvaltning och dess beslutsprocesser. Du har akademisk utbildning inom relevant ämnesområde, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du ska ha erfarenhet av att leda underställda chefer, erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar samt arbetat med verksamhetsplanering och uppföljning. Du har erfarenhet av att leda en organisation med en bred, diversifierad och komplex verksamhet. Det är av stor vikt att du har en utmärkt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att på högre ledningsnivå, lett en verksamhet inom statsförvaltningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha genomdrivit förändringsarbete inom en större organisation. Önskvärt är att du har kunskap om och intresse för den regionala nivåns olika förutsättningar.

Som person vill vi att du har ett stort engagemang i att utveckla Södermanlands län genom Länsstyrelsens verksamhet. Vi värderar dina chefs- och ledaregenskaper högt och det är meriterande om du har genomgått en ledarskapsutbildning. Rätt person besitter en god förmåga att omvandla tanke till handling, du är en skicklig organisatör som når resultat. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, en förmåga att balansera olika intressen och du är en god relationsbyggare. Som chef är du tydlig i din kommunikation och du har en omvittnat god förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö, skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Stark integritet och professionalitet är ord som vi gärna förknippar med rätt kandidat.

Om tjänsten

Anställningen beslutas av regeringen efter anmälan av landshövdingen. Förordnandet som länsråd är normalt tidsbegränsat till fem år, med möjlighet till förlängning. Befattningen är förenad med en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.

Körkort för bil är ett krav för tjänsten.

Sista ansökningsdag är den 20 september 2020.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Beatrice Ask

Landshövding

010 223 40 00

Josefin Lindberg

HR-chef

010 223 40 00

Patrik Holmer

SACO

010 223 40 00

Karl-Joel Sundholm

ST

010 223 40 00

Dela detta jobb

Logo
Länsråd

Länsstyrelsen Södermanland