ledningsjobb.se

Utbildningsförvaltningen, Fyrisskolan

Har du erfarenhet som skolledare och vill arbeta på vår skola där inställningen är höga förväntningar på våra elever och oss själva - och där vi alla gör ett viktigt arbete tillsammans för att få våra elever att trivas och lyckas med sina studier? Då är du välkommen till Fyrisskolan i Uppsala kommun!

Fyrisskolan är en kommunal gymnasieskola med cirka 700 elever. Som programrektor arbetar du främst med de elever som läser på skolans nationella studieförberedande programmen som erbjuds på Fyrisskolan. Du arbetar även tillsammans med övriga i skolledningen för att skapa goda förutsättningar för lärare och elevhälsa kring elevernas lärande, trygghet och trivsel.

Läs mer här: Fyrisskolan (https://fyrisskolan.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som programrektor ingår du i skolans ledningsgrupp tillsammans med ytterligare två programrektorer, en intendent och en verksamhetsutvecklare. Med tydliga uppdrag till lärare sätter du elevernas lärande i fokus och bidrar till att höja deras resultat samt bidrar du till en systematisk kvalitetsförbättring.

I det här uppdraget har du pedagogiskt programansvar för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammets tre årskurser inklusive den ettåriga gymnasieingenjörsutbildningen, Teknikprogrammets fjärde år. Både Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet är certifierade inom TeknikCollege. I uppdraget ingår att vara delaktig i samarbetet och utvecklingen av programmen tillsammans med våra samarbetspartners inom TeknikCollege.
Läs mer om Teknikcollege här: TeknikCollege (https://teknikcollege.se/)

Som programrektor är du närmaste chef för de lärare som är knutna till ovanstående program. Fyrisskolan präglas av hög kompetens inom det naturvetenskapliga och tekniska programmets olika inriktningar och som ledare för denna verksamhet bör du ha ett stort engagemang för dessa kunskapsområden och vara väl insatt i de gymnasieprogrammens styrdokument.

I tjänsten ingår även tjänstefördelningsarbete och annat administrativt arbete kopplat till skolans kvalitetsarbete. Fördelningen mellan arbetsuppgifterna utvecklas i dialog med enhetsrektor och övriga programrektorer i ledningsgruppen.

En del av uppdraget handlar om att inom ramen för de nationella gymnasieprogrammen utveckla ett attraktivt utbud i syfte att på sikt få fler sökanden till utbildningen.

Du ingår i ett nätverk av programrektorer i kommunen som träffas regelbundet. Som ny chef i kommunen genomgår du ett chefsutbildningsprogram kring bland annat arbetsmiljö, lönesättning och kunskaper om vad det innebär att vara chef i en politiskt styrd organisation.

Som chef i Uppsala kommun har du också stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet som skolledare inom gymnasieskolan med elevansvar, personal- och arbetsmiljöansvar, samt erfarenhet av tjänstefördelningsarbete och annat administrativt arbete. Du har en högskoleexamen med pedagogisk inriktning, och har du påbörjad eller avslutad statlig rektorsutbildning (rektorsprogrammet) är detta meriterande, liksom gymnasielärarexamen.

Vi vill också att du har:

• Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling i nära samarbete med såväl lärare som rektorskollegor
• Erfarenhet av att arbeta systematiskt och målinriktat med ständiga förbättringar och utveckling av gymnasieprograms innehåll
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av arbete runt elevers hälsa och lärande generellt, samt erfarenhet av uppföljningar av elevernas resultat specifikt
• Kunskaper/kännedom om hur elevers behov av stödinsatser kan utformas
• Goda IT-kunskaper
• Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
• Goda kunskaper i ytterligare ett språk utöver svenska (meriterande)


Som ledare tar du ansvar för ditt uppdrag och ger dig själv och dina medarbetare goda förutsättningar att nå resultat. Du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera med olika målgrupper. Det innebär också att du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt och att förväntningarna är klara för alla parter. Du har också lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och kan agera därefter. För att lyckas i uppdraget är det också viktigt att du är bra på att skapa och utveckla goda relationer, såväl internt som externt. Vidare har du ett förhållningssätt som bygger på helhetssyn vilket innebär att du förstår ditt uppdrag men att du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Runar Krantz, enhetsrektor, 072-574 33 51, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.

Fackliga företrädare:
Sveriges skolledarförbund, Johanna Wallin, 018-727 63 21
Lärarförbundet skolledare, Anders Ekegärd, 018-727 00 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Programrektor till Fyrisskolan

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-29

Ansök nu

Dela detta jobb