ledningsjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Ledningsjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Project Manager, Flash Drying and Baling

Företag Valmet AB
Ort
Kategorier
Utgår

2022-12-07

Ansök nu

Project Manager, Flash Drying and Baling

Vill du arbeta i en global, internationell miljö med stora utvecklingsmöjligheter?

Vi söker en Projektledare till projektavdelningen inom affärsenheten Wood and Pulp Handling i Sundsvall.
Våra leveransprojekt omfattar allt från mindre ombyggnationer till delar av fabriksleveranser. Teknikområdena är torkning och balning.

Som projektledare är du, tillsammans med ditt projektteam, huvudansvarig gentemot kund för att leverera projektet i tid, med fokus på säkerhet och till rätt kvalitet. Du är ansvarig för projektets budget samt hantering av eventuella ändringsorder gentemot kund. Du hanterar flera projekt samtidigt i olika faser, beroende på storlek och komplexitet. 

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en Master/Bachelor med teknisk inriktning och flera års arbetslivserfarenhet av projektverksamhet, helst inom massaindustrin, gärna som projektledare eller liknande roll. Vi ser helst att du har kontraktskunskap samt föredrar att arbeta strategiskt och affärsmässigt. Erfarenhet av våra produkter är också värdefullt och vi uppmuntrar internt sökande inom Valmet.

Att du är en proaktiv person i den ledande projektrollen och att du drivs av att leverera det vi lovat kunderna, enligt kontrakt och budget, är viktigt för att du ska trivas i den här rollen.

Du är en positiv ledare med självinsikt och har god förmåga att skapa förtroende och relationer med kunder och övriga intressenter. Då vi lägger stort fokus på att skapa vinnande lag är samarbete och viljan att utvecklas tillsammans av stor vikt.

Krav på goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Vi förutsätter att du behärskar MS Office och har lätt för att lära dig nya affärssystem.

Vi erbjuder en tjänst på en fartfylld arbetsplats med omväxlande och spännande projekt med kunder över hela världen, samt ett stimulerande arbete tillsammans med både lokala och globala team.


Våra värderingar: Customers, Renewal, Excellence and People utgör grunden för allt vi gör på Valmet. Våra värderingar vägleder oss genom handlingar och beslut varje dag och banar väg framåt.

Som anställd på Valmet får du tillgång till en personalstiftelse samt en flora av förmåner så som till exempel friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och flexibla arbetstider. Vi investerar i att utveckla vår personal, speciellt vad gäller ledarskap, välbefinnande och hållbarhet.

Om du vill vet mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Marika Levander, Manager, Projects, Flash Drying and Baling, tel +46 70 30 900 41 eller Fredrik Almberg, Director, Flash Drying and Baling, tel: +46 60 165756.

Har Du frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta Maria Nordin, HR Manager, tel 060-165590.

Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, men senast den 6 november, 2022.

When everything works together

Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together.  We have more than 17 000 professionals around the world. We are the leading global developer and supplier of technologies, automation, and services for the pulp, paper, and energy industries. 

Our commitment to moving our customers' performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how, and above all teamwork.

Join the team! www.valmet.com/careers

Do you want to work in a global, international environment with great development opportunities?

We are currently looking for a Project Manager for the project department within the Wood and Pulp Handling Business Unit in Sundsvall. Our delivery projects cover everything from minor conversions to parts of factory deliveries. The technology unit is Flash Drying and Baling.

As a Project Manager, you, together with your project team, are primarily responsible towards the customer for delivering the project on time, with a focus on safety and to the right quality. You are responsible for the project's budget and handling any change orders vis-à-vis the customer. You manage several projects simultaneously in different phases, depending on size and complexity.

To be successful in the role, we would like you to have a Master's/Bachelor's degree with a technical focus and several years of work experience in project activities, preferably in the pulp industry, preferably as a project manager or similar role. We prefer that you have contract knowledge and prefer to work strategically and business-wise. Experience with our products is also valuable.

To succeed in this position we believe that you need to be a proactive person that thrives on delivering what we promised to the customers, according to the contract and budget. You are a positive leader with self-awareness and have a good ability to create trust and relationships with customers and other stakeholders.
As we place great focus on creating winning teams, cooperation and the desire to develop together are of great importance.

Good knowledge of English, both oral and written, is a requirement. We also assume that you are proficient in MS Office and that you can easily learn new business systems.

We offer a position in a fast-paced workplace with varied and exciting projects with clients all over the world, as well as stimulating work together with both local and global teams.

​Our values: Customers, Renewal, Excellence and People form the basis for everything we do at Valmet. Our values ​​guide us through actions and decisions every day and pave the way forward.

As an employee at Valmet, you get access to a staff foundation and a flora of benefits such as wellness hours, wellness grants, skills development and flexible working hours. We invest in developing our staff, especially in terms of leadership, well-being and sustainability.

If you want to know more about the position, you are welcome to contact Marika Levander, Manager, Projects, Flash Drying and Baling, tel +46 70 30 900 41 or Fredrik Almberg, Director, Flash Drying and Baling, tel: +46 60 165756.

If you have questions about the recruitment process, please contact Maria Nordin, HR Manager, tel. 060-165590.

We look forward to your application as soon as possible, but no later than November 6, 2022.

When everything works together Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. We have more than 17 000 professionals around the world. We are the leading global developer and supplier of technologies, automation, and services for the pulp, paper, and energy industries. Our commitment to moving our customers' performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how, and above all teamwork.

Join the team! www.valmet.com/careers

Dela detta jobb

Project Manager, Flash Drying and Baling

Valmet AB