ledningsjobb.se

Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef- Flexibel Placering

Företag Vattenfall AB
Ort
Kategorier
Utgår

2020-07-12

Ansök nu

Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef- Flexibel Placering

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation med målet att ”Tillsammans bli Sveriges säkraste arbetsplats”, med avseende på arbetsmiljön.

 

Vill du bli en del av ett spännande team?

 

Din roll som Säkerhetschef

Säkerhetschefen ansvarar för att, genom ett systematiskt arbetssätt, samverka till omvärldens och VSN-lednings krav inom säkerhetsområdet. Du följer upp krav och efterlevnad samt är ansvarig för området säkerhet i vårat ledningssystem. Du innehar även rollen som Säkerhetsskyddschef där du är bolagets kontaktperson i säkerhetsskyddsfrågor gentemot våra kunder .

När det gäller omvärldens krav läggs stor vikt vid lagefterlevnad/myndighetskrav, krav från Vattenfall AB samt kundernas krav och förväntningar.

 

I kraven från VSN-ledning ingår att säkerställa att vi har ett systematiskt säkerhetsarbete, som stöds genom vårt ledningssystem SIKAM. Det finns en förväntan från VSN-ledning att vi hela tiden utvecklar oss inom säkerhetsområdet så och att vi arbetar”säkerhetseffektivt”.

 

Dina ansvarsområden är fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Du har en kollega som ansvarar för IT- och informationssäkerhet.

 

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:

• Är VSN:s representant i säkerhetsfrågor samt leder säkerhetsarbetet internt på VSN.

• Ansvarar för att rutiner och arbetssätt finns för att följa lagar/myndighetskrav inom säkerhetsområdet.

• Ansvarar för att krav från Vattenfall AB omhändertagits i vårt säkerhetsarbete.

• Ansvarar för området säkerhet i vårat ledningssystemet

• Stöttar linjeverksamheten i implementering av säkerhetskrav.

• Ansvarar för uppföljning av säkerhetsledningssystemets och säkerhetsstyrningens resultat bland annat genom interna revisioner.

• Ansvarar för säkerhets delen vid externa revisioner hos underleverantörer

• Ansvarar för att årligen upprätta en Verksamhetsplan Säkerhet samt uppföljning av denna.

• Ansvarar för hanteringen av säkerhetsincidenter/-avvikelser/-observationer, samt tillser att åtgärder genomförs och att ett lärande åstadkoms.

• Stöttar linjeverksamheten i den dagliga verksamheten samt i dialogen med kund.

• Ansvarar för relationerna med de leverantörer som VSN nyttjar inom säkerhetsområdet, t ex bevakningsföretag.

• Vara VSN:s kontaktperson vid säkerhetsskyddsavtal

• Deltar i rekryteringsprocessen gällande säkerhetsprövning

Säkerhetschefen har stort delegerat eget ansvar och rapporterar till chef för HSSEQ

Dina kvalifikationer

Du har en passande akademisk utbildning i botten samt en god utbildning inom säkerhetsområdet, typ ”Diplomerad säkerhetschef”, eller liknande.

Du har även några års dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete.

Erfarenhet av att hantera säkerhetsprövningar och säkerhetsskyddsavtal är meriterande, samt att du har god kännedom om säkerhetsskyddslagen och omvärldsbevakning.

Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad, systematisk och kommunikativ med ett starkt engagemang för säkerhetsfrågor. Du är en prestigelös och lyhörd lagspelare med ett stort intresse för arbetsmiljö där du verkar för att ”gränsen” mellan Security och Safety hanteras bra.

Du inspirerar och driver dina ansvarsområden och frågor självständigt och målmedvetet utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv. Du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska.

B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.

 

Stationeringsort: Flexibel

 

Mer information

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Lars Hedenskog 070-347 39 52 För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Teri-Anne Brink 073 432 10 61.

Fackliga representanter för denna tjänst är Dennis Krantz Unionen, Robert Lönnqvist SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

 

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar bakgrundskontroll, registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

 

För oss är det viktigt att du delar vår värderingar att vara aktiv, öppen, positiv samt inom arbetsmiljö och säkerhet tar stort ansvar för våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande.

Känns detta som ett jobb för dig?

 

Vi ser fram emot din ansökan senast 12:e juli 2020!

 

Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Bland våra kunder hittar du nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 2000 medarbetare på ett 90-tal orter. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster. Läs mer på www.vattenfallservices.se

Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!

 

Följ oss gärna

Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB

Instagram – Vattenfallservices

 

Dela detta jobb

Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef- Flexibel Placering

Vattenfall AB