ledningsjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Ledningsjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Lidköpings kommun har ca 40 000 invånare och cirka 4 200 medarbetare.

Kommunen har ett vackert läge vid Vänerns södra strand.

Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga.

Kommunen satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring.

En god miljö, närhet och samverkan möjliggör god livskvalitet utifrån värdegrunden:

 • Vi förbättrar och vågar testa nytt

 • Vi utvecklas tillsammans

 • Vi drivs av engagemang

Om uppdraget

Lidköpings kommun befinner sig i ett aktivt utvecklingsarbete kring såväl arbetssätt som organisering för att vara en än mer attraktiv kommun. Från 1 januari 2023 sjösätts en ny förvaltningsorganisation som består av ett ledningskontor samt fyra sektorer: Bildning, Samhällsbyggnad, Service och Social Välfärd samt en äkta bolagskoncern. Sektorchefen får sitt uppdrag från kommundirektör.

Lidköpings kommun har som ambition inom utbildningsområdet att ha en hundraprocentig måluppfyllelse hos varje barn och elev. Vi ska skapa hållbarhet utifrån ett barns och en ungdoms helhetsperspektiv genom att flera yrkeskategorier verkar mot samma mål och en god samverkan.

Och vi skapar möjlighet för ett livslångt lärande och omställning för dem som vill byta karriär eller utbilda sig genom att samverka med kommuner, regioner och det lokala näringslivet.

I ditt uppdrag ingår också att vara ansvarig för kultur-och fritidsverksamheterna och därmed bidra till att göra Lidköping attraktivt att verka och bo i. Ett av våra mål är också att öka besöksnäringen tillsammans med andra aktörer.

Samordning inom hela sektorn när det gäller utbildning, kultur och fritid är av stor vikt.

Sektor Bildning kommer att bestå av nuvarande förvaltningar Barn & Skola, Utbildning & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid. Sektorn kommer att organisera områdena Barn- och elevstöd, Förskola, Grundskola F-9, Gymnasium, Arbetsmarknad & Vuxenutbildning, Kultur, Fritid och Stab. Varje område leds av en områdeschef. Under områdena organiseras enheter.

I kommunen finns 30 kommunala förskolor, 19 kommunala grundskolor och en grundsärskola. Här finns också en av Sveriges största gymnasieskolor. Campus Västra Skaraborg har huvudmannaansvar för fem kommuner, gällande SFI, komvux samt särskild utbildning för vuxna. Dessutom utbildning på yrkeshögskola och lärcentrum för universitetsstudier samt arbetsmarknadsenheten, Kommunalt aktivitetsansvar och flyktingmottagandet för Lidköpings kommun. Här finns också ett brett utbud av fritids- och idrottsanläggningar, snart ett nytt badhus, folkbibliotek, museum, konsthall och ett rikt kulturutbud.

Sektorn kommer att få sitt huvudsakliga politiska uppdrag från tre framtida nämnder: utbildningsnämnd, kulturnämnd samt fritids- och föreningsnämnd.

Sammanlagt kommer drygt 2 000 medarbetare att ha sin arbetsplats inom sektor Bildning. Verksamhetens omslutning kommer att vara cirka 1,5 miljarder kronor.

Sektorchefen kommer att leda sektorns arbete och tillsammans med övriga sektorer leverera bästa möjliga verksamhet till medborgarna. Sektorchef Bildning är kommunens skolchef.

Tillsammans med dina medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Lidköpings kommun framåt.

Sektorchefen ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och deltar i strategisk utveckling av hela kommunen.

Om dig

För att lyckas i rollen som Sektorchef Bildning krävs/förutsätts:

 • att du har relevant högskole- eller universitetsutbildning

 • att du har kompetens och erfarenhet av tillitsbaserat och utvecklingsorienterat strategiskt ledarskap inom ett brett ansvarsområde

 • att du har tidigare erfarenhet ifrån att framgångsrikt ha lett andra chefer

 • att du har väldokumenterad och gedigen ledarerfarenhet från politiskt styrd organisation

 • att du är lyhört kommunikativ, strategisk och engagerande och har förmåga att förmedla/ge energi

 • att du har erfarenhet från ett brett ansvarsområde på hög kommunal nivå, med fördel även omfattande skolområdet.

 • Att du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift

Som person och ledare:

 • är du utvecklingsorienterad och med stark vilja att bidra till att utveckla verksamhetsområdet och kommunen utifrån politiska vision och mål

 • är handlingskraftig med både ett prestigelöst och öppet förhållningssätt

 • är du trygg och modig i ledarrollen med förmåga att fatta nödvändiga beslut

 • har du en ledarstil som präglas av tillit och närvaro snarare än kontroll och övervakning

 • är du en engagerande ledare med en väl utvecklad förmåga att utgöra den samlade kraften i såväl medgång som motgång.

Utifrån dina värderingar och drivkrafter:

 • är du utvecklingsdriven och resultat- och kvalitetsorienterad där innovationsförmåga, analytisk kapacitet och ändamålsenliga strategier är viktiga verktyg

 • ser du värdet i och drivs av att nå resultat i samverkan, där helheten är större än summan av delarna.

 • ser du kommunikation som ett självklart sätt att skapa delaktighet, engagemang och stolthet, såväl internt som externt.

 • är du relationsskapande, såväl internt som externt så att verksamheternas attraktivitet ökar samt att kommunens varumärke stärks

Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras vid anställning. Tillsättning kommer att ske under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-18 

Ansök

I den här rekryteringen samarbetar Lidköpings kommun med Chefspoolen. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsulterna  Håkan Olsson 0705–817918 eller Staffan Engberg  0768-15 45 44

Sektorchef Bildning

Ort
Utgår

2022-05-18

Ansök nu

Dela detta jobb