ledningsjobb.se

Socialförvaltningen och kommunledningskontoret

Vill du leda Sveriges största samlade socialförvaltning och bidra till en ökad trygghet och livskvalitet för Uppsalaborna?

Du erbjuds ett arbete med fokus på utveckling och nyskapande i en storstadskommun som växer och förändras i snabb takt. Här kan du på allvar göra skillnad tillsammans med andra.

Ditt uppdrag
Som socialdirektör ansvarar du för att den politiskt beslutade inriktningen genomförs med fokus på resultat. Du ansvarar för ekonomin och driver kvalitetsutveckling samt har fokus på att strategier och beslut grundas på gediget verksamhetskunnande och analys. Som högsta chef för Sveriges största socialförvaltning leder du en komplex organisation med cirka 800 medarbetare.

I rollen ingår också att tillsammans med andra utveckla det sociala arbetet i Uppsala. Viktiga samarbetspartners är polis, region, universitet, privata utförare och civilsamhället genom bland annat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Du ansvarar för att ni gemensamt utvecklar socialtjänsten i Uppsala med målet att människor ska kunna leva och utvecklas tryggt och självständigt.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Alla som arbetar inom socialförvaltningen har ett gemensamt ansvar för social trygghet och att individer och grupper i behov av stöd från individ- och familjeomsorgens insatser får sina behov utredda och tillgodosedda. Socialförvaltningen ska uppfattas som tillgänglig, begriplig och ha ett gott bemötande.

Du ansvarar som socialdirektör för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som socialdirektör ingår du i koncernledningen där du, under ledning av stadsdirektören, tillsammans med kommunens övriga förvaltningsdirektörer och Vd:ar ansvarar för kommunens gemensamma utveckling.

Du leder din ledningsgrupp och har stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighetsfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet som ledare för en större komplex organisation där du framgångsrikt lett underställda chefer. Du har erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation med ansvar för ekonomi- och verksamhetsstyrning på en hög strategisk nivå med gott resultat. Vi ser att du har erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete. Ytterligare har du en god förståelse för socialtjänst som verksamhetsområde samt en god förståelse för den kommunala styrningen och även myndighetsutövning. Har du dessutom egen erfarenhet av arbete inom socialtjänst, kommunal verksamhet och myndighetsutövning är det meriterande. Meriterande är även kunskap om aktuell lagstiftning inom området.

Du har erfarenhet av och intresse för samverkan och samarbete med olika parter. Som ledare är du van att hantera media och vara ansiktet utåt. Dina kunskaper i arbetsmiljöfrågor är gedigna.

Ditt ledarskap är visionärt och strategiskt och dina beslut grundas på relevant analys och gediget verksamhetskunnande. Du sätter upp tydliga mål och når resultat både vad avser kvalitet och ekonomi. Vidare har du en stark förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt och självständigt.

Din ledarstil präglas av ett coachande och involverande förhållningssätt med en förmåga att delegera och ge andra beslutsmandat. Du är kommunikativ och lyhörd och tydliggör förväntningar samt ser till att skapa förutsättningar för att dessa uppnås. Vi ser att du är en stark relationsskapare som bygger nätverk både inom den egna organisation och externt samt arbetar aktivt för att uppnå gemensamma mål. Din entusiasm är smittande med en stark förmåga att genom det egna agerandet och som förbild skapa laganda och främja ett positivt samarbetsklimat i organisationen och externt.

Till den här tjänsten söker vi dig som har akademisk utbildning samt ledarutbildning. Flytande svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.

Upplysningar
Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Maria Eriksson 073-944 50 95, rekryteringskonsult
Ella Winsnes Sunnemark, 072-077 24 78, researcher

Fackliga företrädare:
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24
Jennie Eriksson, Vision, 018-727 24 39

Välkommen med din ansökan via poolia.se (https://jobb.poolia.se/jobb/55692/ansok/).

Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, utveckling och utredning, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Socialdirektör till Uppsala kommun

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-01-21

Ansök nu

Dela detta jobb