ledningsjobb.se

Logo

Om uppdragsgivaren:

Elvira Kunskapsutveckling är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm, som erbjuder utbildningsinsatser, omställningstjänster och rehabiliteringsinsatser för att öka individers chanser till ett arbete. Kvalitet, tydlighet omtanke och ansvar är de värdeord som ligger till grund för arbetet. Då samhällsnytta är målet återinvesteras eventuella vinster tillbaka i verksamheten, vilket gör det möjligt att efterleva den värdegrund som ABF Stockholm vilar på – att utgå från folkbildningens människosyn där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten. ELVIRA omsätter idag ca 25 MSEK och har totalt ca 80 anställda.

Om uppdraget:

ELVIRA står inför intressanta utmaningar i samband med regeringens 73 punktsprogram samt en arbetsmarknad och en omvärld med hög förändringstakt. VDs uppdrag är att tillsammans med ägare, styrelse och medarbetare utveckla vision och strategi med långsiktiga mål samt att strategiskt planera för, finna finansiering för samt operativt leda och driva utformning av nya utbildningar och tjänster inom ELVIRAs utbud. I uppdraget ingår även att operativt leda ELVIRAs befintliga verksamheter samt medarbetare, med resultatansvar för måluppfyllelse (individ, samhälls- och kundnytta), pedagogisk kvalitet och konkurrenskraft.

Som ELVIRAS nya VD har du ansvar för

· Bolagets ekonomi, verksamhet och personal med uppdrag från din styrelse, på en övergripande nivå.

· Operativt ansvarig för rekrytering och bemanning i projekt, anställning och utveckling av medarbetare till utvecklandet av koncept och program.

· Att verksamhetens olika delar styrs, genomförs och kontinuerligt följs upp och utvärderas i förhållande till ABF Stockholms ändamål samt offentliga och privata uppdragsgivares krav.

· Att tillsammans med ditt team utveckla nya samarbeten som främjar ELVIRA och de övriga verksamheterna inom ABF Stockholm.

I rollen som VD har du stora möjligheter att påverka den framtida utvecklingen av bolaget i en bransch som ger näring åt hela samhället – utbildning och integration på arbetsmarknaden! Din framgång ligger i förmågan att aktivt utveckla ELVIRAs utbud och förmåga att bidra till utjämnade utbildningsklyftor med och minskat utanförskap för korttidsutbildade, arbetslösa, unga, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.

Du har stöd i frågor som rör ekonomi, kommunikation, IT, HR samt marknadsföring från stabsfunktionen inom ABF Stockholm.

Som VD ansvarar du för att verksamhetens olika delar styrs, genomförs och kontinuerligt följs upp och utvärderas i förhållande till ABF Stockholms ändamål samt offentliga uppdragsgivares krav. Stor vikt läggs vid att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Som VD ingår du i ABF Stockholms ledningsgrupp och därmed verka för koncernens långsiktigt bästa.

Vem är du:

Rollen som VD för Elvira kräver ett intresse för och erfarenhet av affärsutveckling samt kreativitet och en entreprenöriell läggning. Du brinner för ett idéburet företagande och sympatiserar med ABFs grundläggande värderingar.

Det är en stor fördel om du har erfarenhet av att utveckla och paketera tjänster och produkter samt även erfarenhet av avancerad tjänsteförsäljning i liknade verksamhet

Meriterande är om VD har erfarenhet från utbildningsvärlden samt pedagogisk erfarenhet, avseende skräddarsydda utbildningar och omställnings-/coachuppdrag.

Du har erfarenhet från roller med fullt resultatansvar.

Du är utåtriktad, kontaktskapande och nätverkande med ett högt driv och initiativförmåga.

Viktigt att du har en nyfikenhet och är öppen för förändringar och som påverkar verksamheten i positiv riktning. Relevant nätverk inom fackliga medlemsorganisationer är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid ditt resultat av ett gott ledarskap och dina personliga egenskaper.

Akademisk utbildning eller motsvarande kompetens / erfarenhet inom områden så som utbildning, beteendevetenskap eller liknade, är önskvärt.

Välkommen in med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 10 augusti. Intervjuer kommer att ske löpande.

Vid frågor, kontakta Signposts rekryteringskonsulter Petra Sedlinger 0708 303696 eller Fredrika Schartau 070 5107130

VD till ELVIRA kunskapsutveckling AB

Företag Signpost AB
Ort
Utgår

2019-08-10

Ansök nu

Dela detta jobb