ledningsjobb.se

Verksamhetschef till Månstorps Ängar, Sveriges första Demensby

Ort
Utgår

2019-09-26

Ansök nu

Verksamhetschef till Månstorps Ängar, Sveriges första Demensby

Vellinge kommun är en attraktiv kustkommun i sydvästra hörnet av Sverige, ett par kilometer söder om Öresundsbron. Här kommer befintliga Månstorps Ängar att successivt göras om till en demensby. 

Vi söker nu en verksamhetschef till Månstorps Ängar som ha ett genuint intresse för god äldreomsorg och erfarenhet av chefsbefattning inom området. 
Månstorps ängar vård- och omsorgsboende i Västra Ingelstad, har 56 lägenheter för permanentboende, demens och somatik, fördelat på 4 enheter. I uppdraget ingår även att bedriva dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom samt att driva restaurangverksamhet på Månstorps ängar. Demensby innebär ett område där de boende med minnesproblematik fritt kan röra sig och uppleva en meningsfull vardag, utan hinder och begränsningar. I ditt team finns undersköterskor, sjuksköterskor, Silviasystrar och Leva Livet-Inspiratörer.
All personal ska uppnå hög kompetens om kognitiv sjukdom och vara bärare av konceptet Månstorps Ängars Demensby. 

Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare som alla arbetar efter vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service. 
All personal erbjuds förmåner, god löneutveckling och individuell lönesättning.
Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ansvar och befogenheter 
Du har ansvar och befogenheter inom ramarna för verksamhetens budget. Du är ytterst verksamhetsansvarig för den dagliga driften och verksamhetssystemet. Du är ansvarig för externa kontakter och kontakt med myndighetspersoner. Du ansvarar för planering och genomförande av utbildningar i samråd med regionchef. Du ansvarar för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten enligt gällande avtal, lagar och förordningar tillsammans med regionchef.                                                                                                 
Du har nära samarbete med regionchefen som är din närmsta chef. Som verksamhetschef får du internutbildning inom Förenade Care i bl.a. arbetsrätt, digitala system, ISO-certifiering, avtal mm.

Kvalifikationer
Lämplig utbildning på högskolenivå exempelvis leg. sjuksköterska etc, med minst tre års erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg i ledande ställning. Du ansvarar enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen.
Du har ett stort engagemang och intresse för äldreomsorg och du måste vara entreprenör i ditt synsätt att hitta nya vägar och möjligheter.
Du skall ha gedigna kunskaper inom arbetsfältet och kunna utarbeta/utveckla kvalitetssystem i syfte att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten för att nå målen utifrån ett proaktivt synsätt. Du skall ha förmåga att svara för de administrativa uppgifter inklusive budget som ankommer på verksamhetschef.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som socialt hög kompetens samt förmåga att leda och samarbeta med såväl uppdragsgivare som medarbetare. 

Arbetstid/Varaktighet
Heltid. Tillsvidareanställning. 
Enligt kollektivavtal tillämpas 6 månaders provanställning.

Tillträde
Enligt ök.

Lön
Marknadsmässig månadslön enligt ök. 

Kontaktperson
Regionchef Kerstin Jönsson
E-post: kerstinj@forenadecare.com
Telefon vxl: 040 601 81 00

Ansökan
Välkommen med din skriftliga ansökan och CV.

Sista ansökningsdag 
Ansökningar behandlas löpande.

Vi undanber oss rekryteringshjälp.

Dela detta jobb

Verksamhetschef till Månstorps Ängar, Sveriges första Demensby

Förenade Care AB