ledningsjobb.se

Logga

Verksamhetschef till sektor Vård och omsorg

Ort
Utgår

2019-09-22

Ansök nu

Verksamhetschef till sektor Vård och omsorg

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.


Finspångs kommun har idag drygt 22 000 invånare. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009 – vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, bostäder och fastigheter som på en utvecklingsorienterad organisation. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.


Genom Vision 30/35 siktar vi på att bli 30 000 invånare år 2035. I arbetet med detta är skolor och utbildning utpekade som centrala framgångsfaktorer. Finspångs kommun arbetar aktivt för att de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska prägla kommunens styrning och ledning.


Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Finspångs kommun har cirka 1 800 anställda. Vi blev utsedda till Årets Employer Branding-kommun 2018 och var nominerade till Årets kulturkommun 2018. Vi siktar på att söka Sveriges Kvalitetskommun 2021.
Arbetsuppgifter

Sektor Vård- och omsorg med 500 anställda ansvarar för äldreomsorg i särskilt boende och i ordinärt boende samt kommunal hälso- och sjukvård.

Sektorn leds av vård- och omsorgschef och tre verksamhetschefer. Vård- och omsorgssektorn består av tre verksamhetsområden med ansvar för hälso- och sjukvård, särskilt boende och hemtjänst. 

Vi söker nu en verksamhetschef till verksamhetsområde särskilt boende. Verksamhetsområdet består av sju boendeenheter som var och en leds av enhetschefer för vilka du som verksamhetschef kommer att vara närmast chef. Du kommer att ha det övergripande ansvaret att planera, leda, utveckla och följa upp ditt verksamhetsområde. Du ansvarar för att omvärldsbevaka och göra analyser inom området. Analyserna ligger till grund för de beslut som kan påverka hela verksamhetsområdet och sektor vård- och omsorg i sin helhet.

I uppdraget ingår att utreda och driva utvecklingsarbete inom den egna verksamheten och att arbeta på uppdrag inom hela sektorn. 

Ledarskapet i Finspångs kommun kännetecknas av kompetens och tydlighet, som stöd för dig som chef genomförs bland annat chefs- och ledarutvecklingsprogram regelbundet.
I Finspångs kommun kommuniceras och implementeras de styrande dokumenten i organisationen.
Dina närmsta kollegor är verksamhetscheferna för hemtjänst och för hälso- och sjukvården. Till stöd i arbetet finns ekonom och HR-konsult.

Sektor vård- och omsorg har som vision att erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg och som verksamhetschef får du möjlighet till inflytande och påverkan i organisationen där huvuduppgiften är att driva och utveckla verksamhet.

Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor:

ANSVAR:
Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut.
Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet.

SERVICEANDA:
Vi har brukaren i fokus.
Vi möter varje människa med respekt.

UTVECKLING:
Vi tänker nytt, omprövar och finner nya lösningar.
Vi tar tillvara på kreativitet och samverkan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen från relevant högskoleutbildning. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppdrag samt erfarenhet av kvalitet och utvecklingsarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetet i en politiskt styrd organisation. I rollen som verksamhetschef ingår att ta fram beslutsunderlag till såväl sektorsledning som till politik. 

Andra kompetenser och erfarenheter som bidrar till framgång i uppdraget är:
- Ett tydligt verksamhets- och brukarfokus
- Att vara en kommunikativ ledare
- Förmåga att motivera och inspirera
- Tydlig i ditt ledarskap och förmåga att delegera
- Kunskap i och intresse för digitalisering och välfärdsteknik

Vi vill att du som söker är lyhörd och kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Du agerar affärsmässigt utifrån en helhetssyn vilket bland annat innebär en ekonomisk medvetenhet i förhållande till den egna verksamheten och i förhållande till hela kommunkoncernen.

I Finspångs kommun tillämpas treårigt chefsförordnade med annan tillsvidareanställning i grunden.

Villkor
Enligt kollektivavtal
Finspångs kommun strävar efter att erbjuda heltidsanställningar. Det innebär att arbetet kan komma att utföras på flera enheter i kommunen.

Övrig information

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


 

Dela detta jobb

Logga
Verksamhetschef till sektor Vård och omsorg

Finspångs kommun