ledningsjobb.se

Verksamhetsutvecklare - Vattenfall Vattenkraft

Företag Vattenfall AB
Ort
Kategorier
Utgår

2019-08-04

Ansök nu

Verksamhetsutvecklare - Vattenfall Vattenkraft

Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå.
Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem.
Vi producerar ca 25 % av Sveriges totala elproduktion. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!

Stabsfunktionen Verksamhetsutveckling driver och koordinerar processbaserad verksamhetsutveckling genom att ge stöd till organisationen i etablering av gemensamma arbetssätt enligt PDCA-modellen. Funktionen består av chefen och tre verksamhetsutvecklare som jobbar nära tre operativa enheter.

Din roll som verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare har du ett varierat arbete. Din huvudsakliga uppgift är att du, på ett proaktivt sätt, arbetar med att ge stöd till enheten Underhåll utifrån deras behov med syfte att effektivisera företagets interna processer.

Du kommer att arbeta tvärfunktionellt med utveckling av företagets ledningssystem – från verksamhetsplanering och målnedbrytning till uppföljning, avvikelsehantering, problemlösning samt förbättringsarbete.

Du kommer att förvalta dokumenthanteringssystem för styrande dokument inom relevanta områden och verka även som internrevisor.

Du kommer att ingå i enheten verksamhetsutveckling (stödfunktion) och rapportera till chefen för verksamhetsutveckling. Du kommer även att ha ett nära samarbete med enhets- och avdelningschefer på Underhåll och delta i deras ledningsgruppsmöten månadsvis eller på förekommen anledning.

Dina kvalifikationer som verksamhetsutvecklare
Du har minst 3 års erfarenhet av att driva liknande förändringsarbeten. Du är van att hålla i workshop och har goda kunskaper i MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio. Har du arbetat med utveckling av underhållsprocesser, genomförande av interna revisioner, hantering av styrande dokument förut, ser vi det som meriterande. Du behärskar svenska och engelska, körkort (B) är ett krav.

Vi söker dig som uppskattar samarbete och som gärna tar initiativ till förändringar och driver dem tills de är genomförda. Vi tror att du behöver vara uthållig, strukturerad, lyhörd och kreativ för att trivas med det här arbetet.

Mer information
Resor till våra etableringar ingår som en naturlig del av arbetet.
Placeringsort är Luleå och Umeå.

Frågor
Rekryterande chef Ekaterina Efremova, tel 070-08 77999
Rekryterare Jenny Lundberg, mail: jenny.lundberg@vattenfall.com

Fackliga representanter
Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Jarmo Marjala SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Utveckla din klimatsmarta karriär tillsammans med oss!

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Dela detta jobb

Verksamhetsutvecklare - Vattenfall Vattenkraft

Vattenfall AB