ledningsjobb.se

En mångkulturell medarbetarsammansättning stärker konkurrenskraften

Osäkerhet, fördomar och rädsla gör att många arbetsgivare hellre väljer att anställa en svensk än en person med utländsk härkomst. Men en mångkulturell organisation kan generera många synergieffekter, det bidrar till en dynamisk arbetsplats och tillför nya dimensioner i affärsutvecklingen som kan stärka företagets konkurrenskraft.

Människor med en annan bakgrund än den svenska har ofta med sig andra erfarenheter och en annan kulturell prägel, vilket gör dem till en värdefull resurs i företagets affärsutvecklingsarbete. Företag som överväger en utlandsetablering eller som gör affärer med andra länder har förstås stor nytta av en mångkulturell personalstyrka med språklig kompetens och, inte minst, den kulturella kompetens som är en så värdefull tillgång i samband med internationella affärer.

– Oliktänkande och en kulturell mångfald gör att ni kan utvecklas i en annan riktning än konkurrenterna, vilket i sin tur kan bidra till unika konkurrensfördelare och ett försprång på er marknad, säger Jennifer Lind, som är kommunpolitiker (M) i Huddinge kommun och vd för Städsällskapet, ett serviceföretag med medarbetare från ett tiotal länder.