ledningsjobb.se

Svenska chefer är blygsamma vad gäller representation

Tidningen Chef frågade knappt 700 svenska chefer om hur de använder sig av intern och extern representation. Undersökningen visade att chefernas representationsnotor i allmänhet är blygsamma. Undersökningen visar att  82 procent av cheferna representerar för mindre än 500 kronor i månaden.

70 procent hävdar att den interna kontrollen på deras arbetsplatser är strikt. Och 85 procent säger sig känna till skattereglerna väl eller mycket väl. Chefs undersökning visar på skillnader i hur chefer inom olika sektorer representerar, näringslivets chefer representerar för större summor. 48 procent av cheferna inom offentlig sektor anser att rutinerna kring representation är stenhårda på deras arbetsplats, mot drygt 28 procent inom näringslivet.